Advies en projecten

Bert Wolters

foto: Huibert Pollmann

bw_ruimte in projecten helpt u als coördinator of secretaris bij het ontwikkelen en uitvoeren van uw projecten op het gebied van duurzaamheid.

U wilt uw processen optimaliseren of uw project doelmatig beheersen. bw_ruimte in projecten levert advies en projectondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten.  De praktische en oplossingsgerichte werkwijze van bw_ruimte in projecten komt het best tot uiting in de voorbereidende en opbouwende fases van uw project.

bw_ruimte in projecten is vooral deskundig op het gebied van communicatie, duurzame mobiliteit en duurzame logistiek.

Vanuit een brede kennis en ervaring verzorgt bw_ruimte in projecten voor u:

Onderzoek: Wat is de uitgangssituatie? Door informatie uit deskresearch, interviews, en enquêtes te verzamelen en te ordenen kan een goede analyse worden gemaakt.  bw_ruimte in projecten onderzoekt en analyseert. Dit leidt tot een heldere rapportage en dit is de basis voor het verbeteringsproces.

Communicatie: Verslagen, interviews, artikelen of rapportages: doelgericht, zorgvuldig en genuanceerd. Een doelgerichte communicatie houdt uw team betrokken bij uw project.

Coördinatie: Stemt processen op elkaar af. Vanuit het doel (wat wilt u bereiken?) kijkt bw_ruimte in projecten naar het grote geheel (helikopterview) en werkt dit uit tot op detailniveau; pragmatisch en resultaatgericht.

O + O + O

Vooral op het raakvlak tussen overheid, ondernemers en onderwijs, de zogenoemde triple helix, levert bw_ruimte in projecten een krachtige bijdrage door de professionele ervaring in alle drie sectoren. Door deze ervaring in de verschillende belevingswerelden  is bw_ruimte in projecten een goede intermediair. Door een goede beheersing van Engels en Frans kan bw_ruimte in projecten goed worden ingezet bij grensoverschrijdende projecten.

Interim

Zoekt u tijdelijke vervanging of versterking voor een specifiek project? Wilt u extra ondersteuning vanwege een drukke periode? bw_ruimte in projecten neemt u veel werk uit handen.

Neem contact op om te kijken hoe bw_ruimte in projecten ook uw project kan versterken.