Projecten

bw_ruimte in projecten helpt als coördinator, onderzoeker of secretaris bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het gebied van duurzaamheid . Daarbij verzorg ik ook de communicatie.

Bert Wolters actief in De Parkse Gaard

Ik werk graag aan nieuwe projecten.

Zo ben ik onder andere betrokken (geweest) bij:

duurzame maatregelen gemeenten onderzoeken

onderzoek naar geschikte locaties voor zonnepanelen in verschillende provincies.

interviews met uitvinders voor NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)http://www.novu.nl

hoofdredacteur Vindingrijk https://novu.nl/f/files/inline/vindingrijk/vindingrijk-2018-3.pdf

organisatie etappe Klimaatloop: estafetteloop op weg naar klimaatconferentie in Parijs: duurzame lunch, programma, overtocht met fietspont, enz.  http://klimaatloop.nlLogoKlimaatloop

onderzoek naar projectkostenbeheerssysteem landelijke organisatie.

ontwikkeling van een systeem om te voorkomen dat vrachtwagens ’s morgens in de file staan door lossen in de nacht mogelijk te maken. Inventarisatie aantal vrachtwagens dat ’s nachts op verschillende bedrijventerreinen in Gelderland geparkeerd staat, partners zoeken, financiering zoeken.

– haalbaarheid onderzoeken van consolidatiecentra voor stedelijke gebieden.

onderzoek verkeersintensiteit (verkeerstellingen)

– ontwikkeling en uitvoering van autodeelprojecten in West Betuwe. Meerdere typen projecten gerealiseerd. Ook onderzoekt hij de mogelijkheid om een regionaal ontvangstpunt voor pakketten te realiseren in kleine kernen van West Betuwe.

ontwikkeling van een beslismodel voor het kiezen van verkeersmaatregelen bij bouwprojecten.

– opzet van een project waarin personen- en goederenvervoer worden gecombineerd in een Elektrisch Voertuig en met Green Deals Zero Emission Stedelijke Distributie.

onderzoek naar het voorkomen van ‘nutteloos’ transport. In de Trias Logistica levert dit de meeste besparing op. Hierbij gaat het om deskresearch en interviews met deskundigen.

– onderzoek naar informatie-uitwisseling via websites in de logistieke sector.

stimuleren gebruik van elektrische scooters, onderzoek naar het opzetten van een koop-/sloopregeling, afstudeerproject begeleiden.

organisatie van het seminar “de duurzaamheid voorbij’ in het gemeentehuis van Lochem en het opzetten en doorontwikkelen van een abonnementensysteem voor SusAr, dat zich bezighoudt met projecten rond duurzame architectuur en duurzaam bouwen.

organisatie van een meting van losgegevens in Nijmegen voor rekenmodel voor stedelijke distributie: meetlocaties uitzoeken, personeel regelen en instrueren, onderzoek opzetten en uitwerken.

onderzoek naar gebruik alternatieve brandstoffen (stimuleren schone scheepvaart op de corridor Rotterdam – Nijmegen – Duisburg, Groene Hub Nijmegen).

– Lean and Green-programma van Connekt.https://www.connekt.nl/initiatief/lean-and-green-logistics/

Denktank Duurzame Logistiek

Daarnaast heeft bw_ruimte in projecten van 2009 t/m 2019 het secretariaat van de Denktank Duurzame Logistiek gevoerd. Hier informeerden overheden, ondernemers en onderwijs (de triple helix) elkaar over  tot projecten op het gebied van duurzame logistiek en inspireerden elkaar tot nieuwe initiatieven op dit terrein.

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)   NOVU Bert Wolters

Bert is lid van de NOVU (http://novu.nl/) en schrijft vanaf 2005 interviews en artikelen voor het magazine ‘Vindingrijk’ over bedrijfsmatige aspecten waarmee uitvinders te maken krijgen, zoals marketing en sociale vaardigheden. Een aantal van deze artikelen treft u aan op de pagina ‘publicaties’ https://www.ruimteinprojecten.nl/portfolio-items/. Daarnaast maakt hij verslagen van bijeenkomsten voor de NOVU. Vanaf 2016 verzorgt hij het hoofdinterview met een uitvinder. Hij is hoofdredacteur vanaf april 2017.