Veel uitvinders hopen erop dat ze iets uitvinden waar ze rijk mee kunnen worden, maar er zijn veel redenen waarom een vinding geen financieel succes wordt. Eén van die redenen is dat er geen vraag blijkt te zijn naar het product. Is het te duur? Is washand Guus Welling onvoldoende duidelijk wat de functie van het product is of is het een oplossing voor een probleem dat mensen niet als probleem ervaren? Al die redenen hebben één gemeenschappelijke oorzaak: ze hebben geen aansluiting bij de markt/klant. Twee NOVU-leden vertellen hoe zij markgericht uitvinden: Guus Welling, die al een aantal tastbare vindingen op de markt heeft gebracht en Giovanni Kerkhof, die een digitaal concept ontwikkelt om mensen baas over hun eigen data te laten worden.

Guus Welling

Guus Welling heeft 5 eigen producten op de markt, waarvan al veel exemplaren verkocht zijn.   Hij helpt ook regelmatig andere uitvinders bij hun traject naar de markt en weet dat uitvinders vaak zelf denken dat ze al verder in het traject zitten dan werkelijk het geval is.

Structuur

Hij raadt aan om gestructureerd te werk te gaan en onderscheidt 4 fases:

  1. IdeefaseQuickscan marktgericht uitvinden
  2. Prototypefase
  3. Uitwerkfase
  4. Marktfase

Elke fase kent 3 stadia:

  1. Nog te doen
  2. Bezig met
  3. Klaar

 

Het schema is erg helder, dus behoeft hier geen uitgebreide toelichting, maar in de workshop van de NOVU kun je er uitgebreid en met gelijkgestemden mee aan de slag. Het gaat erom dat je niet te ver vooruit kijkt en je energie gebruikt om iedere keer een stapje verder te komen.

Praat erover

Guus vult aan dat het ook belangrijk is dat je bij het ontwikkelen van je oplossing je idee deelt met de doelgroep.  Als je je idee niet met anderen deelt blijf je vaak hangen in het proces. Probleem, doelgroep, oplossing Betrek je doelgroep in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van je product. Je doelgroep bestaat uit mensen die ècht last hebben van het probleem. Zíj kunnen je zeggen wat ze het meest vervelend vinden en kunnen je wijzen op onvolkomenheden in je prototype(s). Ze kunnen je ook vertellen wat ze over zouden hebben om het probleem op te lossen. Is dat minder dan jouw kostprijs, dan heeft verder ontwikkelen geen zin. Anderen voorkomen verder dat je in een tunnelvisie blijft hangen. Kijk vooral ook naar oplossingen die al op de markt zijn. Is jouw oplossing voor het probleem écht beter?

Als je een werkend prototype hebt en je idee beschermd kun je desgewenst op zoek naar een partij die je idee verder wil ontwikkelen (als je dat niet zelf wilt doen) en op de markt brengen. Zorg dat je in ieder geval een vast bedrag krijgt uitbetaald, evt. aangevuld met royalty’s per verkocht product. Om te voorkomen dat je vast zit aan 1 partij kun je de periode van het recht om het product op de markt te brengen beperken. Zo houd je zelf het recht (op termijn) met een andere partij in zee te gaan.

Door gestructureerd te werken heeft Guus zelf zijn ontwikkeltijd teruggebracht van 8 jaar naar 1 jaar en veel minder geld onnodig, want voorbarig, uitgegeven. Hij raadt iedereen aan de NOVU-workshop eens te volgen. Het levert veel op. Zie novu.nl/diensten (helemaal onderin).

Giovanni Kerkhof TrooIDs logo

TrooIDs-uitvinder Giovanni Kerkhof is erkend expert in digitale innovatie en privacy. Hij verwacht dat er over 20 jaar geen uitvinders en geen octrooigemachtigden meer nodig zijn, want AI (Artificial Intelligence, Kunstmatige Intelligentie) kan dat beter en sneller: voordat een mens iets bedacht heeft heeft AI het al uitgevonden en gepatenteerd. Dat houdt in dat alle patenten in de toekomst in handen komen van één of een beperkt aantal big-tech-bedrijven. Die willen de boot nu niet missen en koste wat ’t kost, dus zonder enige morele begrenzing, een belangrijke positie daarin verwerven.

Privacy open, data gesloten

Hij ziet als oorzaak van grote problemen als polarisatie, privacy schendingen, grote macht bij monopolistische big-tech-bedrijven, enz. het feit dat alle data die je digitaal deelt (via internet, smartphone en social media) wordt opgeslagen op een platform van de betreffende aanbieder; de privacy is open en de data zijn gesloten (opgeslagen op het platform van de applicaties die je gebruikt). Die data zijn geld waard en worden door een beperkt aantal grote spelers (zoals Google, Amazon, Microsoft en Apple) op allerlei manieren verhandeld zonder dat je er zelf controle over hebt. Zij verdienen hier veel geld mee.

Maar als je die data zelf opslaat in een gesloten domein, je eigen cloud, i.p.v. op zo’n platform blijf je zelf de baas over je data en bepaal je zelf wie je toegang tot jouw data geeft.  Als je bijv. Google maps èn Apple maps gebruikt weten beide platforms waar jij bent en waar je heen reist en wat je deelt via andere kanalen. Als je alleen Google maps gebruikt weet Apple maps niks van jou. Als Google maps ook alle andere data van jou heeft kan hij routes aanpassen aan dingen die jij leuk vindt. Hoe meer data een applicatie van jou weet, hoe beter hij voor jou werkt. Maar hoe zit het dan met je privacy?

Privacy gesloten, data open

Op dit moment is de privacy open en zijn de data gesloten. Giovanni werkt aan een concept waarbij de privacy juist gesloten is en de data open. Dat geeft de gebruiker volledige controle over zijn digitale identiteit en data; zijn data krijgen een eigen applicatie waartoe alleen de persoon zelf toegang heeft. De gebruiker bepaalt dan zelf onder welke voorwaarden zijn data gebruikt mogen worden. Daarmee heeft hij ook direct controle over zijn privacy. Híj bepaalt wat er met zijn data gebeurt. Voordelen van Giovanni’s concept zijn:

  • De kwaliteit van de data neemt toe, doordat je meer specifieke data hebt die aan die persoon gebonden is. Hoe meer data een applicatie over jou heeft, hoe beter hij voor jou functioneert.
  • Je krijgt zelf controle over je data. Jij bepaalt wat er met jouw data gedaan mag worden. Als bedrijven zich niet aan specifieke normen en waarden houden krijgen zij geen toegang tot de data en zonder data geen omzet.
  • Elke partij, van startup tot multinational, heeft een gelijkwaardige startpositie: ze moet zelf toegang krijgen tot individuele data. Data worden hiermee gedemocratiseerd.

Marktbenadering

Giovanni benadert de markt via pre-selling. Dit is een krachtige marktbenadering, omdat het overtuiging vereist voorafgaand aan productie, zelfs zonder een prototype. Giovanni ziet geen obstakels voor deze aanpak: hij promoot het product en gebruikt metadata om groei te stimuleren. Door storytelling heeft hij al een 9-tal subsidies gekregen, en dat zijn bewijzen naar andere partijen/investeerders dat hij met iets veelbelovends bezig is. De enige groeibelemmering die hij ziet is de benodigde energie voor dit systeem.

Giovanni’s benadering van omgekeerde engineering, voorbereidingen voor het grote succes voordat het zich manifesteert, garandeert vanaf het begin de betrokkenheid van stakeholders.

Je data worden opgeslagen in een eigen applicatie, waartoe alleen jij toegang hebt. Die applicatie houdt je transacties bij en zoekt, als je hem die opdracht geeft, continu naar de goedkoopste oplossing voor een transactie. De korting die daarmee gegenereerd wordt kan de basis vormen voor het bedrag dat je betaalt voor het gebruik. Giovanni heeft 18 potentiële verdienmodellen, maar heeft al een sterke voorkeur voor een model waarin de kosten gerelateerd worden aan de behaalde winst van de klant.

Giovanni heeft zelf een aantal criteria bedacht waaraan een door hem gewenste early ambassador zou moeten voldoen.  Via digitale scrapers heeft hij op basis daarvan een bestand van 1500 van die personen opgebouwd en gecategoriseerd naar hoge en lage potentie. Mensen krijgen t.z.t. een volledig gepersonaliseerd aanbod, waar ze eigenlijk geen nee tegen kunnen zeggen. Maar voor het zover is wil Giovanni alles (juridisch en financieel) geregeld hebben.

Digitale Innovatie

Een knelpunt bij digitale innovatie is namelijk vaak dat een startup een geweldig idee heeft, maar niet de middelen om snel door te groeien. Die middelen hebben big-tech-bedrijven wel. Giovanni wil in 1 keer de markt overspoelen met zijn product, omdat hij voorziet dat hij, als hij klein begint en de markt langzaam uitbouwt, razendsnel zal worden ingehaald door andere partijen met meer geld en ontwikkelcapaciteit. En dat is nou juist wat hij wil voorkomen: monopolisten.

Mogelijkheden

Twee verschillende manieren van marktgericht uitvinden. Welke past bij u? Praat erover met leden en specialisten van de NOVU. Zij hebben het traject van idee naar markt vaak al afgelegd en kennen de valkuilen en tips. U kunt ook de workshop van Guus Welling volgen. Zie novu.nl/diensten.