Column: Trias Logistica: voorkom nutteloos transport

Wie voedt de klant op?

Ontworpen voor duurzaam transport

 Knotten twitter 221207

Managementtraining? Knot een wilg!

Afgelopen zaterdag (1 november 2014) was het landelijke natuurwerkdag; voor ons het startsein voor het wilgenknotseizoen. Wilgen knotten is een goede bezigheid voor managers die laat zien hoe je hoort om te gaan met projecten en veranderingstrajecten.

Allereerst heeft het knotten van een wilg een helder doel: alle takken moeten eraf. Kleine twijgjes en grote takken vormen een complex geheel.

Ook in een project is het handig om een helder doel na te streven. Daar horen taken bij die uitgevoerd moeten worden. De taken hebben verschillende diktes en zwaartes, maar ze moeten allemaal worden uitgevoerd. Het werkt verhelderend als je een helder beeld kunt tonen van het eindresultaat van het project.

Dan ga je aan de slag. Welk …. lees verder blog Wilgen knotten als managementtraining

Duurzame sport

Duurzaamheid is het nieuwe verkoopargument, ook bij sport. Steeds meer
mensen gaan sporten. Vooral hardlopen blijkt erg populair. Kijk maar
naar de enorme aantallen deelnemers bij hardloopevenementen. Hoewel
sport in principe goed is voor een mens zijn de artikelen die ervoor nodig
zijn niet altijd duurzaam geproduceerd, maar elk zichzelf respecterend
merk is nu wel bezig met duurzame ontwikkelingen.

Sportschoenen

Hardlopen is een relatief milieuvriendelijk tijdverdrijf; je hebt immers primair alleen een paar goede schoenen nodig. Maar juist die schoenen zijn erg belastend voor het
milieu. De tussenzool is vaak opgebouwd uit meerdere, kunststof lagen…. lees verder Duurzame sport

Duurzame winst

Als ondernemer wilt u graag winst maken; niets mis mee, maar tot welke prijs wilt u winst maken? Telt alleen uw eigen winst? De lineaire economie maakt plaats voor een circulaire economie.  Wat houdt dat in en hoe doet u daaraan mee?

MVO_kernthema

MVO

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is ondernemen met oog voor een sociale component, een milieucomponent en een economische component (People, Planet, Profit). Van de lineaire economie zoals we die nu kennen, waarin een product wordt gemaakt dat na verloop van tijd wordt weggegooid (waardoor belangrijke grondstoffen verloren gaan), komt er steeds meer …..  lees verder Duurzame winst

Innovatie in de zorg: reden voor zorg.

De gezondheidszorg is een bijzondere sector, met een eigen kostenvergoedingenstructuur en een bijzondere groep klanten. Het is een complexe sector, waar voordeel niet per sé als voordeel wordt gezien. Een poging tot het aanreiken van een aantal struikelblokken.

Wie is uw klant?

Als u aan een innovatie voor de zorg werkt is het goed om extra na te denken over wie uw klant eigenlijk is. Is dit de zorgontvanger, de zorgverlener die zelf de zorg geeft, de baas van de zorgverlener of de ziektekostenverzekeraar? Wie u ook kiest, er is altijd een andere partij nodig om te beslissen over het gebruik van uw vinding. Is de zorgverlener enthousiast, dan moet de werkgever nog een financieel voordeel zien en dat houdt in ieder geval in dat de innovatie erkend moet worden om voor vergoeding in aanmerking te komen. U zult dus meerdere partijen moeten overtuigen van de voordelen van de innovatie.

zorg-is-aandacht-is-winst

De klant wil het niet

Zorgcliënten zijn kwetsbaar: ze zijn vaak afhankelijk van een ander, waardoor ze de zorgverlener  moeten kunnen vertrouwen. Als de zorgverlener vaak wisselt wordt het lastig om vertrouwen te winnen. Voor de cliënt voelt het dan vaak het veiligst als vertrouwde methoden en materialen worden gebruikt. Een vernieuwing voelt dan als een risico, wat de acceptatie niet bevordert. De zorgverlener zal dus … lees verder zorginnovatie

Ruimte in projecten!

Werken met projecten is vaak inspirerend en uitdagend: in een beperkte tijd toewerken naar een specifiek eindresultaat, dat een verbetering moet opleveren van de bestaande situatie. Daarvoor moet u gestructureerd werken, waarbij de diverse lees verder Ruimte in projecten

Vernieuwbouw?

De bouw staat bekend als een traditionele sector, waar vernieuwing slecht voet aan de grond krijgt. Toch zijn er mooie innovaties te noemen.

Beperkingen

Er vindt momenteel een radicale omslag plaats binnen de bouwwereld.  Vroeger was vaak sprake van grootschalige nieuwbouwprojecten van tientallen woningen op braakliggend terrein, waar kopers graag bereid waren om te betalen (kosten voor ‘meerwerk’ waren fors, evenals het aantal gebreken na oplevering, maar er waren toch kopers genoeg, dus waarom niet?). Tegenwoordig moet  steeds vaker worden gebouwd in reeds bebouwde omgeving (zogenoemde postzegellocaties), waar infrastructuur, eisen aan luchtkwaliteit en bestaande bebouwing beperkingen opleggen aan uitvoerders. Dat is een goede voedingsbodem voor vernieuwing.

Traditionele bouw

De bouw kenmerkt zich door projectcombinaties: per project worden partijen bij elkaar gezocht, vaak op basis van laagste prijs. Is het project afgerond, dan gaat ieder weer zijns weegs en wellicht komt men elkaar weer tegen bij een ander project. Door het gebrek aan langdurige verbintenissen is er weinig behoefte om te investeren in grootschalige vernieuwing, die verder reikt dan het specifieke bouwproject.

Vindt het bouwproces zelf nog vaak op dezelfde manier plaats als jaren geleden, de toeleveranciers van materialen zitten niet stil. Er vinden veel innovaties plaats op het terrein van bouwmaterialen, bouwsystemen en bouwlogistiek.

Bouwmaterialen: bio-based

Er worden vooral bouwmaterialen ontwikkeld om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. 0-energiewoningen en zelfs energieleverende woningen zijn mogelijk. Materialen worden steeds duurzamer in zowel basismateriaal als … lees verder vernieuwbouw

Professionele Prototypers

P-appen en nathouden

Waar stopt de vrachtfìets?

Distributie in de (binnen)stad is erg complex: winkels, bedrijven, inwoners, enz. willen graag goederen ontvangen, maar winkelend publiek heeft weinig trek in ronkende vrachtauto’s met sterke dieselwalmen. De (vracht)fiets is bezig aan een heuse opmars in deze hectische omgeving.

cargo-bike 599210a

Toenemende complexiteit

Op het gebied van stedelijke distributie vinden veel veranderingen plaats: om de luchtkwaliteit te verbeteren stellen gemeenten venstertijden vast, ze stellen een milieuzone in, of proberen op andere manieren de vrachtauto/bestelbus te weren uit de binnenstad. Toch zullen winkels, bedrijven en inwoners van (binnen)steden bestellingen willen ontvangen. De vrachtfiets is daarbij een steeds vaker ingezet middel van transport. De oude bakfiets van weleer is inmiddels ontwikkeld tot een snel en efficiënt …  lees verder  Waar stopt de vrachtfiets ?

Where does the cargobike stop ?

De klant kiest een artikel, geen koeriersdienst

Klantcontact is voor veel koeriersdiensten een argument om zelf pakketjes af te leveren bij de klant, want het idee is dat de klant onthoudt welk bedrijf het pakketje heeft bezorgd en dat hij bij een volgende zending datzelfde bedrijf opdracht zal geven om een levering te doen.

Theorie

Klopt die theorie? Vindt de klant het echt belangrijk wie het pakketje bezorgt? Waarschijnlijk niet. Voor hem is het het belangrijkste dát het pakketje wordt bezorgd. En goede service? Die verwacht de ontvanger en beschouwt die als normaal. Hij onthoudt het echter wél als een pakketje te laat of beschadigd wordt geleverd en dán let hij wel op welke koerier de levering doet. Maar in dat geval is het logo op het jasje en de bus juist eerder anti-reclame. Ook is het geen reclame als je op één ochtend in de stad vijf busjes van dezelfde firma rond ziet rijden. Dan vraag je je af of de lading van die vijf busjes niet in één busje had gekund. Conclusie is dus dat je je kunt afvragen of een duidelijk herkenbare bestelbus nog wel als reclame kan worden gezien voor je organisatie.

kies uw koeriersdienst

Klant kiest niet zelf

Maar nog even terug naar de particulier die een pakketje thuis ontvangt. Hij kiest niet zelf een koeriersdienst. Hij bestelt zijn pakket bij een webwinkel en …. lees verder http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/de-klant-kiest-een-artikel-geen-koeriersdienst/