Advies en Projecten :

bw_ruimte in projecten helpt u als coördinator of secretaris bij het ontwikkelen en uitvoeren van uw projecten op het gebied van duurzaamheid.

U wilt uw processen optimaliseren of uw project doelmatig beheersen. bw_ruimte in projecten levert advies en projectondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten.  De praktische en oplossingsgerichte werkwijze van bw_ruimte in projecten komt het best tot uiting in de voorbereidende en opbouwende fases van uw project.

bw_ruimte in projecten is vooral deskundig op het gebied van communicatie, duurzame mobiliteit en duurzame logistiek.

Vanuit een brede kennis en ervaring verzorgt bw_ruimte in projecten voor u:

Onderzoek :

Regelmatig help ik bij onderzoek op het gebied van stadsdistributie, waaronder tellingen en interviews; aangevuld met beeldmateriaal over interessante locaties. Het is boeiend te zien hoe elementen die het verblijf in de binnenstad moeten veraangenamen hinder opleveren voor distributie. Ook onderzoek naar maatregelen die internationaal worden genomen om autoverkeer terug te dringen levert verrassende inzichten op.

Maar ook onderzoek naar geschikte locaties voor zonnepanelen, rekening houdend met de postcoderoos.

Communicatie:

Verslagen, interviews, artikelen of rapportages: doelgericht, zorgvuldig en genuanceerd.

Sinds 2005 schrijf ik bijdragen voor Vindingrijk, het magazine van de NOVU (Nederlandse Orde van uitvinders). http://www.novu.nl  Het gaat om inhoudelijke artikelen, maar vooral om interviews met uitvinders (zie ‘publicaties’ op deze website). Vanaf 2017 ben ik hoofdredacteur van dit kwartaalblad. Dat houdt o.a. in: afstemming met auteurs, fotograaf, vormgever en drukker. Inmiddels heb ik meer dan 100 bijdragen aan het blad geleverd. Daarnaast schrijf ik een maandelijkse column over duurzaamheid in 3 kerkbladen. Eerder heb ik bijdragen geschreven voor de Kwaliteitskring Noord-Nederland en O2-Nederland, vereniging van duurzame ontwerpers.

Ontwikkeling :

Ik voel me thuis in de ontwikkelfase van projecten. Zo organiseerden we in 2015 een etappe van de Klimaatloop; samenstellen programma, deelnemende partijen benaderen, PR, uiteindelijke uitvoering. Ik denk creatief mee over invulling en uitvoering. Ik bedenk concepten, communiceer en regel het. Eerder heb ik o.a. een informatiebrochure voor hogescholen opgesteld en een thema bedacht voor een jubilerende organisatie.

Ik denk creatief met u mee over de invulling en kijk naar het grote geheel (helikopterview) en werk dit uit tot op detailniveau; pragmatisch en resultaatgericht.

O + O + O

Vooral op het raakvlak tussen overheid, ondernemers en onderwijs, de zogenoemde triple helix, levert bw_ruimte in projecten een krachtige bijdrage door de professionele ervaring in alle drie sectoren. Door deze ervaring in de verschillende belevingswerelden  is bw_ruimte in projecten een goede intermediair. Door een goede beheersing van Engels en Frans kan bw_ruimte in projecten goed worden ingezet bij landsgrensoverschrijdende projecten.

Telefoonnummer:

06 49 632 030

Adres

Prinses Beatrixstraat 38
6661 VR  Elst