Optimaliseer uw bouwproject met efficiënte bouwlogistiek

Optimaliseer uw bouwproject met efficiënte bouwlogistiek. Door logistiek als integraal onderdeel van het bouwproces te beschouwen, kunt u kosten verlagen, de productiviteit verhogen en duurzaamheid bevorderen. Van het optimaliseren van de bouwketen tot het gebruik van bouwhubs, er zijn talloze kansen om uw project soepel en efficiënt te laten verlopen. Ontdek de voordelen van slimme bouwlogistiek en maak gebruik van op maat gemaakte oplossingen om uw bouwproces te verbeteren.

informatiezuil, afval; obstakels stadsdistributie

Praktische invulling

Binnen projecten komen veel beslismomenten voor. Daarbij worden regelmatig mogelijkheden bij voorbaat uitgesloten, omdat ze ‘toch niet kunnen’. Daarmee beperkt u echter de mogelijke potentie van het project. Er is namelijk veel ruimte in projecten. Die wordt niet altijd gezien en blijft daarmee ongebruikt. Ik help u die mogelijkheden te ontdekken en te benutten bij het ontwikkelen van uw project.
creatieve doener Bert Wolters

Betrouwbaar en betrokken

Ik help u bij uw project door creatief met u mee te denken bij de opzet en tijdens de voortgang van het project, maar ook door productieve inbreng en procesbegeleiding. De combinatie van creatief, conceptueel denken, praktische ervaring en pragmatisch inzicht maakt bw_ruimte in projecten tot een inspirerende en stimulerende kracht bij de ontwikkeling en uitvoering van uw project; betrouwbaar en betrokken.
creatieve organisatie evenement

Projectondersteuner

Ik werk graag aan een duurzame wereld. Duurzame relaties horen daarbij. Redelijke tarieven en degelijk werk zijn daar onderdeel van. bw_ruimte in projecten ondersteunt uw project, is neutraal en betrouwbaar, analytisch en pro-actief, doelgericht en betrokken, sterk in verbinden en communiceren. Kortom: een stimulerende kracht in uw projecten.

Neem contact op

Neem nu contact op om te overleggen hoe we uw project kunnen laten slagen

COMMUNICATIE

Projecten

bw_ruimte in projecten wordt regelmatig gevraagd voor onderzoek op het gebied van stadsdistributie, waaronder tellingen en interviews; aangevuld met beeldmateriaal over interessante locaties.

Het is boeiend te zien hoe elementen die het verblijf in de binnenstad moeten veraangenamen hinder opleveren voor distributie. Ook onderzoek naar maatregelen die internationaal worden genomen om autoverkeer terug te dringen, en overleg over verkeersmaatregelen bij bouwprojecten leveren verrassende inzichten op.

Zo ben ik onder andere betrokken (geweest) bij:

 • onderzoek naar internationale maatregelen om autoverkeer in steden terug te dringen
 • onderzoek naar duurzame maatregelen gemeenten
 • onderzoek naar geschikte locaties voor zonnepanelen in verschillende provincies.
 • interviews met uitvinders voor NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)http://www.novu.nl
 • hoofdredacteur Vindingrijk https://novu.nl/f/files/inline/vindingrijk/vindingrijk-2018-3.pdf
 • organisatie etappe Klimaatloop: estafetteloop op weg naar klimaatconferentie in Parijs: duurzame lunch, programma, overtocht met fietspont, enz.  http://klimaatloop.nl
 • onderzoek naar projectkostenbeheerssysteem landelijke organisatie.
 • ontwikkeling van een systeem om te voorkomen dat vrachtwagens ’s morgens in de file staan door lossen in de nacht mogelijk te maken. Inventarisatie aantal vrachtwagens dat ’s nachts op verschillende bedrijventerreinen in Gelderland geparkeerd staat, partners zoeken, financiering zoeken.
 • haalbaarheid onderzoeken van consolidatiecentra voor stedelijke gebieden.
 • onderzoek verkeersintensiteit (verkeerstellingen)
 • ontwikkeling en uitvoering van autodeelprojecten in West Betuwe. Meerdere typen projecten gerealiseerd. Ook onderzoekt hij de mogelijkheid om een regionaal ontvangstpunt voor pakketten te realiseren in kleine kernen van West Betuwe.
 • ontwikkeling van een beslismodel voor het kiezen van verkeersmaatregelen bij bouwprojecten.
 • opzet van een project waarin personen- en goederenvervoer worden gecombineerd in een Elektrisch Voertuig en met Green Deals Zero Emission Stedelijke Distributie.
 • onderzoek naar het voorkomen van ‘nutteloos’ transport. In de Trias Logistica levert dit de meeste besparing op. Hierbij gaat het om deskresearch en interviews met deskundigen.
 • onderzoek naar informatie-uitwisseling via websites in de logistieke sector.
 • stimuleren gebruik van elektrische scooters, onderzoek naar het opzetten van een koop-/sloopregeling, afstudeerproject begeleiden.
 • organisatie van het seminar “de duurzaamheid voorbij’ in het gemeentehuis van Lochem en het opzetten en doorontwikkelen van een abonnementensysteem voor SusAr, dat zich bezighoudt met projecten rond duurzame architectuur en duurzaam bouwen.
 • organisatie van een meting van losgegevens in Nijmegen voor rekenmodel voor stedelijke distributie: meetlocaties uitzoeken, personeel regelen en instrueren, onderzoek opzetten en uitwerken.
 • onderzoek naar gebruik alternatieve brandstoffen (stimuleren schone scheepvaart op de corridor Rotterdam – Nijmegen – Duisburg, Groene Hub Nijmegen).
 • Lean and Green-programma van Connekt.https://www.connekt.nl/initiatief/lean-and-green-logistics/

Denktank Duurzame Logistiek

Daarnaast was ik van 2009 t/m 2019 secretaris van de Denktank Duurzame Logistiek, waar overheden, ondernemers en onderwijs (de triple helix) elkaar informeerden over projecten op het gebied van duurzame logistiek en elkaar inspireerden  tot nieuwe initiatieven op dit terrein.

 

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)

Ik ben lid van de NOVU (http://novu.nl/) en schrijf vanaf 2005 interviews en artikelen voor het magazine ‘Vindingrijk’ over bedrijfsmatige aspecten waarmee uitvinders te maken krijgen, zoals marketing en sociale vaardigheden. Een aantal van deze artikelen treft u aan op de pagina ‘publicaties’ https://www.ruimteinprojecten.nl/portfolio-items/. Daarnaast maakte ik verslagen van bijeenkomsten voor de NOVU. Vanaf 2016 verzorgde ik het hoofdinterview met een uitvinder. Van 2017 t/m 2020 was ik hoofdredacteur.

Bouwlogistiek

Efficiëntie en duurzaamheid: Ontdek de voordelen van bouwlogistiek

Bij bw_ruimte in projecten geloven we dat bouwlogistiek een sleutelrol speelt in het realiseren van een betere, duurzame toekomst. Door praktische invulling te geven aan bouwlogistiek, kunnen we niet alleen de efficiëntie van bouwprojecten verbeteren, maar ook de impact op het milieu verminderen.

Met doordachte logistieke planning en slimme oplossingen kunnen we de transportbewegingen optimaliseren, waardoor brandstofverbruik wordt verminderd, CO2-uitstoot wordt beperkt en files worden voorkomen. Daarnaast zorgt efficiënte bouwlogistiek voor een betere benutting van materialen en grondstoffen, waardoor verspilling wordt tegengegaan en kosten worden bespaard.

Maar de voordelen gaan verder dan alleen efficiency en kostenbesparing. Door te kiezen voor duurzame bouwlogistiek, laten we zien dat we ons inzetten voor een groenere toekomst. Dit draagt bij aan een positieve reputatie en kan klanten en stakeholders aantrekken die waarde hechten aan duurzaamheid.

Bij bw_ruimte in projecten bieden we ondersteuning en expertise op het gebied van bouwlogistiek, zodat u kunt profiteren van deze voordelen. Samen kunnen we werken aan een betere, duurzame toekomst.

Transformeer uw bouwproject met doordachte bouwlogistiek

Transformeer uw bouwproject met doordachte bouwlogistiek. Bij bw_ruimte in projecten geloven we dat bouwlogistiek een cruciale rol speelt bij het realiseren van een betere en duurzamere toekomst. Wij bieden ondersteuning en praktische invulling om uw project te optimaliseren.

Door middel van efficiënte planning en slimme logistieke oplossingen kunnen we de transportbewegingen minimaliseren, waardoor brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden verminderd. Bovendien helpt doordachte bouwlogistiek om files te voorkomen, wat niet alleen gunstig is voor het milieu, maar ook tijd en kosten bespaart.

Daarnaast streven we naar een circulaire benadering van bouwlogistiek, waarbij we zorgvuldig omgaan met materialen en grondstoffen. Door hergebruik te stimuleren en afval te minimaliseren, dragen we bij aan een duurzame en verantwoorde bouwsector.

Bouwlogistiek

Innovator

Bert Wolters is lid van de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) http://www.novu.nl en houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van projecten rondom duurzame mobiliteit en duurzame logistiek: hoe kun je met de minste handelingen het gewenste resultaat behalen? Hij is sterk in het bedenken van concepten (o.a. Trias Logistica) en het vinden van praktische oplossingen.

 

Organisator

Bert heeft veel ervaring met de begeleiding van bedrijfsprojecten. Zo heeft hij als coördinator meegewerkt aan de ontwikkeling van een HBO-transferpunt en van verschillende opleidingen en subsidieregelingen. Verder heeft hij bij een expeditiebedrijf gewerkt en meer dan 200 bedrijven begeleid bij hun Europese subsidieprojecten. Ook bij diverse overheden heeft Bert bijgedragen aan nieuwe projecten. Daarom voelt hij zich prima thuis in een triple helix omgeving (Overheid, Ondernemers, Onderwijs).

Innovatief en Duurzaam

Bert wordt gefascineerd door nieuwe combinatiemogelijkheden. Het zijn  daarbij vooral de innovatieve en duurzame aspecten die hem erg aanspreken: de aarde kan wel zonder ons, wij niet zonder de aarde. Laten we er daarom zuinig op zijn. We zijn druk bezig om de dingen goed te doen, maar doen we ook de goede dingen?

Wortels

bw_ruimte in projecten werkt voor uw verandering of project als wortels bij een plant: hoewel ze niet direct zichtbaar zijn geven ze steun en voeding en zorgen daarmee voor een gezonde, sterke plant die groeit en bloeit. Ze spelen een cruciale rol. Zo is bw_ruimte in projecten het fundament en de smeerolie voor uw project of verandering: bedenken, regelen en verbinden.

Trias Logistica

Bert heeft het concept van de Trias Logistica bedacht. Dit concept is op meerdere terreinen toepasbaar. Het vormt de  basis is voor zijn handelen:

 1. Beperken van de hoeveelheid te vervoeren goederen.
 2. De te vervoeren goederen zo slim mogelijk bundelen.
 3. De gebundelde goederenstromen zo schoon mogelijk (klimaatneutraal) vervoeren.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd loopt Bert graag hard en rijdt hij graag op zijn racefiets. Daarnaast houdt hij zich bezig met natuuronderhoud

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2106553/De-lente-komt-eraan-honderden-vrijwilligers-werken-in-de-natuur

en is hij per 11-01-2015 (thema)diaken duurzaamheid bij de Protestantse Gemeente in Elst.https://www.pg-elst.nl/

Veelgestelde vragen

Wat is bouwlogistiek en waarom is het belangrijk in de bouwsector?

Bouwlogistiek is het geheel van processen en activiteiten die te maken hebben met de logistieke planning, coördinatie en uitvoering van materialen, apparatuur en mensen in de bouwsector. Het is belangrijk omdat het de efficiëntie, duurzaamheid en kostenbeheersing van bouwprojecten verbetert.

Wat zijn de voordelen van efficiënte bouwlogistiek voor bouwprojecten?

Efficiënte bouwlogistiek biedt verschillende voordelen voor bouwprojecten, zoals het minimaliseren van transportbewegingen, het verminderen van tijdverlies en wachttijden, het optimaliseren van voorraadbeheer en het verminderen van milieu-impact. Hierdoor kunnen projecten sneller worden afgerond, kosten worden bespaard en duurzaamheid wordt bevorderd.

Welke stappen kan ik nemen om de bouwlogistiek van mijn project te verbeteren?

Om de bouwlogistiek van uw project te verbeteren, kunt u verschillende stappen nemen, zoals het ontwikkelen van een gedetailleerd logistiek plan, het optimaliseren van de materiaalstroom, het implementeren van slimme technologieën, het bevorderen van samenwerking tussen partijen en het monitoren van de logistieke prestaties om continu te kunnen bijsturen.

Telefoonnummer:

06 49 632 030

Adres

Prinses Beatrixstraat 38
6661 VR Elst