Duurzaam bouwen: De uitdaging van Emissieloos en efficiënt bouwproject management

Bouwprojecten zijn vaak complex. De opdrachtgever stelt steeds vaker hoge eisen aan duurzaamheid, zoals schoon en emissieloos bouwen (SEB). Dat is in de praktijk lastig te organiseren: emissieloos groot materieel is niet altijd beschikbaar. De aanschafprijs van het emissieloze materieel dat er wel is is nog vaak fors hoger dan ‘traditioneel’ materieel (ongeveer 3x zo hoog).

Daarnaast is er in een bouwproject vaak sprake van een groot aantal (kleine) onderaannemers met een eigen specialisme (installateurs, tegelzetters, metselaars, …). In veel gevallen gaat het om kleine MKB-bedrijven met een eigen bestelbus (met aanhanger), personeel, gereedschap, materiaal, enz.. Zijn die voertuigen emissieloos? Werkt het personeel op een duurzame manier?

De logistiek van een bouwproject wordt met deze duurzaamheidseisen extra complex en vraagt om goede afstemming en communicatie.

Bw-ruimte in projecten kan helpen bij het organiseren van deze complexe puzzel. We kijken bijvoorbeeld naar ervaring die bij andere projecten is opgedaan. Is die wellicht toepasbaar op het eigen project (Vervoer over water? Bouwhub?, Carpoolen?…)?

Neem contact op om te kijken hoe bw_ruimte in projecten uw project kan ondersteunen.

informatiezuil, afval; obstakels stadsdistributie

Praktische invulling

Binnen projecten komen veel beslismomenten voor. Daarbij worden regelmatig mogelijkheden bij voorbaat uitgesloten, omdat ze ‘toch niet kunnen’. Daarmee beperkt u echter de mogelijke potentie van het project. Er is namelijk veel ruimte in projecten. Die wordt niet altijd gezien en blijft daarmee ongebruikt. Ik help u die mogelijkheden te ontdekken en te benutten bij het ontwikkelen van uw project.

creatieve doener Bert Wolters

Betrouwbaar en betrokken

Ik help u bij uw project door creatief met u mee te denken bij de opzet en tijdens de voortgang van het project, maar ook door productieve inbreng en procesbegeleiding. De combinatie van creatief, conceptueel denken, praktische ervaring en pragmatisch inzicht maakt bw_ruimte in projecten tot een inspirerende en stimulerende kracht bij de ontwikkeling en uitvoering van uw project; betrouwbaar en betrokken.

creatieve organisatie evenement

Projectondersteuner

Ik werk graag aan een duurzame wereld. Duurzame relaties horen daarbij. Redelijke tarieven en degelijk werk zijn daar onderdeel van. bw_ruimte in projecten ondersteunt uw project, is neutraal en betrouwbaar, analytisch en pro-actief, doelgericht en betrokken, sterk in verbinden en communiceren. Kortom: een stimulerende kracht in uw projecten.

Neem contact op

Neem nu contact op om te overleggen hoe we uw project kunnen laten slagen

COMMUNICATIE

Projecten

bw_ruimte in projecten wordt regelmatig gevraagd voor onderzoek op het gebied van stadsdistributie, waaronder tellingen en interviews; aangevuld met beeldmateriaal over interessante locaties.

Het is boeiend te zien hoe elementen die het verblijf in de binnenstad moeten veraangenamen hinder opleveren voor distributie. Ook onderzoek naar maatregelen die internationaal worden genomen om autoverkeer terug te dringen, en overleg over verkeersmaatregelen bij bouwprojecten leveren verrassende inzichten op.

Zo ben ik onder andere betrokken (geweest) bij:

 • onderzoek naar internationale maatregelen om autoverkeer in steden terug te dringen
 • onderzoek naar duurzame maatregelen gemeenten
 • onderzoek naar geschikte locaties voor zonnepanelen in verschillende provincies.
 • interviews met uitvinders voor NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)http://www.novu.nl
 • hoofdredacteur Vindingrijk https://novu.nl/f/files/inline/vindingrijk/vindingrijk-2018-3.pdf
 • organisatie etappe Klimaatloop: estafetteloop op weg naar klimaatconferentie in Parijs: duurzame lunch, programma, overtocht met fietspont, enz.  http://klimaatloop.nl
 • onderzoek naar projectkostenbeheerssysteem landelijke organisatie.
 • ontwikkeling van een systeem om te voorkomen dat vrachtwagens ’s morgens in de file staan door lossen in de nacht mogelijk te maken. Inventarisatie aantal vrachtwagens dat ’s nachts op verschillende bedrijventerreinen in Gelderland geparkeerd staat, partners zoeken, financiering zoeken.
 • haalbaarheid onderzoeken van consolidatiecentra voor stedelijke gebieden.
 • onderzoek verkeersintensiteit (verkeerstellingen)
 • ontwikkeling en uitvoering van autodeelprojecten in West Betuwe. Meerdere typen projecten gerealiseerd. Ook onderzoekt hij de mogelijkheid om een regionaal ontvangstpunt voor pakketten te realiseren in kleine kernen van West Betuwe.
 • ontwikkeling van een beslismodel voor het kiezen van verkeersmaatregelen bij bouwprojecten.
 • opzet van een project waarin personen- en goederenvervoer worden gecombineerd in een Elektrisch Voertuig en met Green Deals Zero Emission Stedelijke Distributie.
 • onderzoek naar het voorkomen van ‘nutteloos’ transport. In de Trias Logistica levert dit de meeste besparing op. Hierbij gaat het om deskresearch en interviews met deskundigen.
 • onderzoek naar informatie-uitwisseling via websites in de logistieke sector.
 • stimuleren gebruik van elektrische scooters, onderzoek naar het opzetten van een koop-/sloopregeling, afstudeerproject begeleiden.
 • organisatie van het seminar “de duurzaamheid voorbij’ in het gemeentehuis van Lochem en het opzetten en doorontwikkelen van een abonnementensysteem voor SusAr, dat zich bezighoudt met projecten rond duurzame architectuur en duurzaam bouwen.
 • organisatie van een meting van losgegevens in Nijmegen voor rekenmodel voor stedelijke distributie: meetlocaties uitzoeken, personeel regelen en instrueren, onderzoek opzetten en uitwerken.
 • onderzoek naar gebruik alternatieve brandstoffen (stimuleren schone scheepvaart op de corridor Rotterdam – Nijmegen – Duisburg, Groene Hub Nijmegen).
 • Lean and Green-programma van Connekt.https://www.connekt.nl/initiatief/lean-and-green-logistics/

Denktank Duurzame Logistiek

Daarnaast was ik van 2009 t/m 2019 secretaris van de Denktank Duurzame Logistiek, waar overheden, ondernemers en onderwijs (de triple helix) elkaar informeerden over projecten op het gebied van duurzame logistiek en elkaar inspireerden  tot nieuwe initiatieven op dit terrein.

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)   

Ik ben lid van de NOVU (http://novu.nl/) en schrijf vanaf 2005 interviews en artikelen voor het magazine ‘Vindingrijk’ over bedrijfsmatige aspecten waarmee uitvinders te maken krijgen, zoals marketing en sociale vaardigheden. Een aantal van deze artikelen treft u aan op de pagina ‘publicaties’ https://www.ruimteinprojecten.nl/portfolio-items/. Daarnaast maakte ik verslagen van bijeenkomsten voor de NOVU. Vanaf 2016 verzorgde ik het hoofdinterview met een uitvinder. Van 2017 t/m 2020 was ik hoofdredacteur.

emissieloos bouwen

Bouwen zonder uitstoot: innovatieve aanpak van emissieloos bouwen

Het streven naar emissieloos bouwen gaat hand in hand met het verbeteren van de efficiëntie. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en duurzame bouwmethoden, kunnen we de impact op het milieu minimaliseren en tegelijkertijd de bouwprocessen optimaliseren.

Onze aanpak omvat onder andere het implementeren van slimme logistiek en het inzetten van duurzame materialen. Door deze innovatieve benaderingen kunnen we de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk verminderen, terwijl we tegelijkertijd de productiviteit verhogen en kosten besparen.

Bw_ruimte in projecten werkt mee aan de innovatieve aanpak van emissieloos bouwen. Ontdek  de mogelijkheden en sluit aan bij de overgang naar een duurzame en milieuvriendelijke bouwsector. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het milieu en bouwen aan een betere toekomst.

Schoon en groen bouwen: ontdek de bijdrage aan emissieloos bouwen met verbeterde efficiëntie

Onze aanpak omvat onder andere het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, om onze bouwprocessen van stroom te voorzien. Daarnaast maken we gebruik van geavanceerde bouwmaterialen met een lage milieubelasting en passen we slimme logistieke oplossingen toe om transportkilometers te verminderen.

Door onze inzet voor emissieloos bouwen met verbeterde efficiëntie, kunnen we niet alleen een positieve impact hebben op het milieu, maar ook bijdragen aan kostenbesparingen en een kortere bouwtijd. We zijn trots op onze bijdrage aan een duurzame toekomst en nodigen je uit om samen met ons het pad naar schoon en groen bouwen te ontdekken.

Samen bouwen aan een emissieloze toekomst

Bw_ruimte in projecten richt zich op het realiseren van emissieloos bouwen met verbeterde efficiëntie. We doen waardevol onderzoek en ontwikkelen innovatieve oplossingen om de impact van de bouwsector op het milieu te verminderen.

Het onderzoek dat we verrichten is essentieel om nieuwe technologieën en methoden te ontdekken die kunnen bijdragen aan emissieloze bouwprocessen. Door continu te innoveren en te streven naar verbetering, speelt bw_ruimte in projecten een belangrijke rol in het transformeren van de bouwsector naar een meer duurzame en milieuvriendelijke industrie.

Bouwlogistiek

Innovator

Bert Wolters is lid van de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) http://www.novu.nl en houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van projecten rondom duurzame mobiliteit en duurzame logistiek: hoe kun je met de minste handelingen het gewenste resultaat behalen? Hij is sterk in het bedenken van concepten (o.a. Trias Logistica) en het vinden van praktische oplossingen.

 

Organisator

Bert heeft veel ervaring met de begeleiding van bedrijfsprojecten. Zo heeft hij als coördinator meegewerkt aan de ontwikkeling van een HBO-transferpunt en van verschillende opleidingen en subsidieregelingen. Verder heeft hij bij een expeditiebedrijf gewerkt en meer dan 200 bedrijven begeleid bij hun Europese subsidieprojecten. Ook bij diverse overheden heeft Bert bijgedragen aan nieuwe projecten. Daarom voelt hij zich prima thuis in een triple helix omgeving (Overheid, Ondernemers, Onderwijs).

Innovatief en Duurzaam

Bert wordt gefascineerd door nieuwe combinatiemogelijkheden. Het zijn  daarbij vooral de innovatieve en duurzame aspecten die hem erg aanspreken: de aarde kan wel zonder ons, wij niet zonder de aarde. Laten we er daarom zuinig op zijn. We zijn druk bezig om de dingen goed te doen, maar doen we ook de goede dingen?

Wortels

bw_ruimte in projecten werkt voor uw verandering of project als wortels bij een plant: hoewel ze niet direct zichtbaar zijn geven ze steun en voeding en zorgen daarmee voor een gezonde, sterke plant die groeit en bloeit. Ze spelen een cruciale rol. Zo is bw_ruimte in projecten het fundament en de smeerolie voor uw project of verandering: bedenken, regelen en verbinden.

Trias Logistica

Bert heeft het concept van de Trias Logistica bedacht. Dit concept is op meerdere terreinen toepasbaar. Het vormt de  basis is voor zijn handelen:

 1. Beperken van de hoeveelheid te vervoeren goederen.
 2. De te vervoeren goederen zo slim mogelijk bundelen.
 3. De gebundelde goederenstromen zo schoon mogelijk (klimaatneutraal) vervoeren.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd loopt Bert graag hard en rijdt hij graag op zijn racefiets. Daarnaast houdt hij zich bezig met natuuronderhoud

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2106553/De-lente-komt-eraan-honderden-vrijwilligers-werken-in-de-natuur

en was hij van 2015 tot 2023 (thema)diaken duurzaamheid bij de Protestantse Gemeente in Elst.https://www.pg-elst.nl/

Telefoonnummer:

06 49 632 030

Adres

Prinses Beatrixstraat 38
6661 VR Elst