“Bert is een gedreven en loyale kracht en collega. Hij is een snelle denker. In het Eureka programma was hij een waardevolle ondersteuning voor projectleiders op alle beheersaspecten van projecten. Bert denkt pro -actief mee op programmaniveau. Hij heeft een goed regionaal netwerk in logistiek en duurzaamheid.”

– Paul Manders, Procesmanager

“Bert staat voor betrouwbaarheid, loyaliteit, flexibiliteit, resultaatgerichtheid en deskundigheid.”

– Jan Luijten, projectleider Eureka 

“Ik heb Bert ingeschakeld als secretaris bij de Denktank Duurzame Logistiek van de stadsregio Arnhem Nijmegen (…). Ik heb uitstekende ervaringen daarmee opgedaan en zou graag in de komende periode een beroep doen op zijn uitstekende kwaliteiten.”

– Kees Ruijgrok, Prof. Transport & Logistics Management at TiasNimbas

“Bert levert een goede bijdrage aan duurzaamheidsprojecten door zijn kritische geest en creatieve blik op mogelijk wat minder voor de hand liggende oplossingen. Daarnaast kan Bert prima ondersteuning bieden voor de onderliggende organisatie van processen.”

Peter Colon, Buck Consultants International

Curriculum:

Na zijn studie Frans aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Bert Wolters na een strenge selectie op managementvaardigheden de omscholing tot Assistant to the Manager gevolgd. Ook daarna heeft hij nog veel aanvullende cursussen gevolgd, waaronder post-HBO ‘PR en Voorlichting’, ‘Kwaliteitsmanagement en organisatieverandering’, ‘projectmanagement: opzetten, leiden en afronden projecten’ en ‘Internationale communicatie’.

Hij is docent geweest op verschillende VO-scholen en heeft verder onder andere een transferpunt voor hogescholen vormgegeven, bij een expeditiebedrijf gewerkt en meer dan 200 bedrijven begeleid bij het verkrijgen van Europese subsidies. Bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeente Nijmegen heeft hij gewerkt aan projecten rondom duurzame mobiliteit en duurzame logistiek, wat een mooie hobby bleek te zijn.

Sinds 2011 is Bert als zelfstandig ondernemer betrokken bij projecten rondom duurzaamheid; een onderwerp dat hem erg boeit en waar hij een inspirerende rol kan spelen. Door zijn opleiding en ervaring is hij sterk in het bepalen van het doel van het project en dit helder en genuanceerd te communiceren met alle stakeholders. Hij was lid van het kernteam van Logistiek.nl, is secretaris van de denktank duurzame logistiek en hoofdredacteur van Vindingrijk, het magazine van de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders).

Secretaris / adviseur

Bert Wolters is een sterke secretaris / adviseur voor een gedreven projectmanagementorganisatie. Als sparringpartner voor de projectleider kan hij een stevig ondersteunende en sturende rol spelen: een schakel tussen projectleider en projectteam. Bert vindt het bijzonder inspirerend om als denker en doener (lees regelaar) betrokken te zijn bij het opzetten van nieuwe projecten. Bij het doorvoeren van uw (duurzame) innovaties kan hij als innovatieve, maar pragmatische teamspeler een stimulerende rol spelen. Binnen duurzame logistiek kan dat bijvoorbeeld gaan om bundeling, samenwerking in de keten, inzet vernieuwende concepten en materieel (zoals inzet LZV’s, binnenstadservice, cargohopper, stadsdistributiecentra, voertuigen op alternatieve brandstoffen als groen gas en elektrisch, fietskoeriers).  Overheden die bezig gaan met distributieplannen vinden in Bert een enthousiaste, deskundige partner. Adviesbureaus halen met Bert een analytische, positief kritische kracht binnen, die sterk is in schriftelijke communicatie.

Maar ook bij andere vernieuwende projecten is zijn innovatieve, pragmatische en betrokken inzet een belangrijke stimulerende factor binnen uw team.

Innovator

Bert Wolters is lid van de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) http://www.novu.nl en houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van projecten rondom duurzame mobiliteit en duurzame logistiek: hoe kun je met de minste handelingen het gewenste resultaat behalen? Hij is sterk in het bedenken van concepten (o.a. Trias Logistica) en het vinden van praktische oplossingen.

 

Organisator

Bert heeft veel ervaring met de begeleiding van bedrijfsprojecten. Zo heeft hij als coördinator meegewerkt aan de ontwikkeling van een HBO-transferpunt en van verschillende opleidingen en subsidieregelingen. Verder heeft hij bij een expeditiebedrijf gewerkt en meer dan 200 bedrijven begeleid bij hun Europese subsidieprojecten. Ook bij diverse overheden heeft Bert bijgedragen aan nieuwe projecten. Daarom voelt hij zich prima thuis in een triple helix omgeving (Overheid, Ondernemers, Onderwijs).

Innovatief en Duurzaam

Bert wordt gefascineerd door nieuwe combinatiemogelijkheden. Het zijn  daarbij vooral de innovatieve en duurzame aspecten die hem erg aanspreken: de aarde kan wel zonder ons, wij niet zonder de aarde. Laten we er daarom zuinig op zijn. We zijn druk bezig om de dingen goed te doen, maar doen we ook de goede dingen?

Wortels

bw_ruimte in projecten werkt voor uw verandering of project als wortels bij een plant: hoewel ze niet direct zichtbaar zijn geven ze steun en voeding en zorgen daarmee voor een gezonde, sterke plant die groeit en bloeit. Ze spelen een cruciale rol. Zo is bw_ruimte in projecten het fundament en de smeerolie voor uw project of verandering: bedenken, regelen en verbinden.

Trias Logistica

Bert heeft het concept van de Trias Logistica bedacht. Dit concept is op meerdere terreinen toepasbaar. Het vormt de  basis is voor zijn handelen:

  1. Beperken van de hoeveelheid te vervoeren goederen.
  2. De te vervoeren goederen zo slim mogelijk bundelen.
  3. De gebundelde goederenstromen zo schoon mogelijk (klimaatneutraal) vervoeren.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd loopt Bert graag hard en rijdt hij graag op zijn racefiets. Daarnaast houdt hij zich bezig met natuuronderhoud

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2106553/De-lente-komt-eraan-honderden-vrijwilligers-werken-in-de-natuur

en is hij per 11-01-2015 (thema)diaken duurzaamheid bij de Protestantse Gemeente in Elst.https://www.pg-elst.nl/

Telefoonnummer:

06 49 632 030

Adres

Prinses Beatrixstraat 38
6661 VR  Elst