Werk met bw_ruimte in projecten aan duurzame stadsdistributie

Een duurzame toekomst voor stadsdistributie is essentieel in onze snel veranderende wereld. Met de groeiende bevolking en het toenemende aantal online bestellingen, staat de logistiek in steden onder druk. Maar bw_ruimte in projecten is hier om te helpen.

Als expert op het gebied van stadsdistributie biedt bw_ruimte in projecten praktische en innovatieve oplossingen om de logistiek in steden te transformeren. Daarbij gaat het om het begrijpen van de uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd en het streven naar duurzame en efficiënte oplossingen.

Met mijn expertise en ervaring werk ik samen met steden, bedrijven en transporteurs om de stadsdistributie te optimaliseren. Ik analyseer de huidige situatie, identificeer knelpunten en ontwikkel strategieën om de logistieke processen te verbeteren.

De focus ligt op het verminderen van verkeerscongestie, het minimaliseren van uitstoot en het bevorderen van een betere leefbaarheid in steden. Daarbij het gaat om het implementeren van innovatieve technologieën zoals elektrische voertuigen, slimme laad- en lostechnieken en geoptimaliseerde routeplanningssystemen.

Met bw_ruimte in projecten kunt u rekenen op praktische invulling en resultaatgerichte aanpak. Samen kunnen we de toekomst van stadsdistributie transformeren naar een duurzaam en efficiënt systeem dat voldoet aan de behoeften van zowel bedrijven als steden.

Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe bw_ruimte in projecten uw stadsdistributie kan optimaliseren voor een betere toekomst.

 

informatiezuil, afval; obstakels stadsdistributie

Praktische invulling

Binnen projecten komen veel beslismomenten voor. Daarbij worden regelmatig mogelijkheden bij voorbaat uitgesloten, omdat ze ‘toch niet kunnen’. Daarmee beperkt u echter de mogelijke potentie van het project. Er is namelijk veel ruimte in projecten. Die wordt niet altijd gezien en blijft daarmee ongebruikt. Ik help u die mogelijkheden te ontdekken en te benutten bij het ontwikkelen van uw project.

creatieve doener Bert Wolters

Betrouwbaar en betrokken

Ik help u bij uw project door creatief met u mee te denken bij de opzet en tijdens de voortgang van het project, maar ook door productieve inbreng en procesbegeleiding. De combinatie van creatief, conceptueel denken, praktische ervaring en pragmatisch inzicht maakt bw_ruimte in projecten tot een inspirerende en stimulerende kracht bij de ontwikkeling en uitvoering van uw project; betrouwbaar en betrokken.

creatieve organisatie evenement

Projectondersteuner

Ik werk graag aan een duurzame wereld. Duurzame relaties horen daarbij. Redelijke tarieven en degelijk werk zijn daar onderdeel van. bw_ruimte in projecten ondersteunt uw project, is neutraal en betrouwbaar, analytisch en pro-actief, doelgericht en betrokken, sterk in verbinden en communiceren. Kortom: een stimulerende kracht in uw projecten.

Neem contact op

Neem nu contact op om te overleggen hoe we uw project kunnen laten slagen

COMMUNICATIE

Projecten

bw_ruimte in projecten wordt regelmatig gevraagd voor onderzoek op het gebied van stadsdistributie, waaronder tellingen en interviews; aangevuld met beeldmateriaal over interessante locaties.

Het is boeiend te zien hoe elementen die het verblijf in de binnenstad moeten veraangenamen hinder opleveren voor distributie. Ook onderzoek naar maatregelen die internationaal worden genomen om autoverkeer terug te dringen, en overleg over verkeersmaatregelen bij bouwprojecten leveren verrassende inzichten op.

Zo ben ik onder andere betrokken (geweest) bij:

 • onderzoek naar internationale maatregelen om autoverkeer in steden terug te dringen
 • onderzoek naar duurzame maatregelen gemeenten
 • onderzoek naar geschikte locaties voor zonnepanelen in verschillende provincies.
 • interviews met uitvinders voor NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)http://www.novu.nl
 • hoofdredacteur Vindingrijk https://novu.nl/f/files/inline/vindingrijk/vindingrijk-2018-3.pdf
 • organisatie etappe Klimaatloop: estafetteloop op weg naar klimaatconferentie in Parijs: duurzame lunch, programma, overtocht met fietspont, enz.  http://klimaatloop.nl
 • onderzoek naar projectkostenbeheerssysteem landelijke organisatie.
 • ontwikkeling van een systeem om te voorkomen dat vrachtwagens ’s morgens in de file staan door lossen in de nacht mogelijk te maken. Inventarisatie aantal vrachtwagens dat ’s nachts op verschillende bedrijventerreinen in Gelderland geparkeerd staat, partners zoeken, financiering zoeken.
 • haalbaarheid onderzoeken van consolidatiecentra voor stedelijke gebieden.
 • onderzoek verkeersintensiteit (verkeerstellingen)
 • ontwikkeling en uitvoering van autodeelprojecten in West Betuwe. Meerdere typen projecten gerealiseerd. Ook onderzoekt hij de mogelijkheid om een regionaal ontvangstpunt voor pakketten te realiseren in kleine kernen van West Betuwe.
 • ontwikkeling van een beslismodel voor het kiezen van verkeersmaatregelen bij bouwprojecten.
 • opzet van een project waarin personen- en goederenvervoer worden gecombineerd in een Elektrisch Voertuig en met Green Deals Zero Emission Stedelijke Distributie.
 • onderzoek naar het voorkomen van ‘nutteloos’ transport. In de Trias Logistica levert dit de meeste besparing op. Hierbij gaat het om deskresearch en interviews met deskundigen.
 • onderzoek naar informatie-uitwisseling via websites in de logistieke sector.
 • stimuleren gebruik van elektrische scooters, onderzoek naar het opzetten van een koop-/sloopregeling, afstudeerproject begeleiden.
 • organisatie van het seminar “de duurzaamheid voorbij’ in het gemeentehuis van Lochem en het opzetten en doorontwikkelen van een abonnementensysteem voor SusAr, dat zich bezighoudt met projecten rond duurzame architectuur en duurzaam bouwen.
 • organisatie van een meting van losgegevens in Nijmegen voor rekenmodel voor stedelijke distributie: meetlocaties uitzoeken, personeel regelen en instrueren, onderzoek opzetten en uitwerken.
 • onderzoek naar gebruik alternatieve brandstoffen (stimuleren schone scheepvaart op de corridor Rotterdam – Nijmegen – Duisburg, Groene Hub Nijmegen).
 • Lean and Green-programma van Connekt.https://www.connekt.nl/initiatief/lean-and-green-logistics/

Denktank Duurzame Logistiek

Daarnaast was ik van 2009 t/m 2019 secretaris van de Denktank Duurzame Logistiek, waar overheden, ondernemers en onderwijs (de triple helix) elkaar informeerden over projecten op het gebied van duurzame logistiek en elkaar inspireerden  tot nieuwe initiatieven op dit terrein.

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)   

Ik ben lid van de NOVU (http://novu.nl/) en schrijf vanaf 2005 interviews en artikelen voor het magazine ‘Vindingrijk’ over bedrijfsmatige aspecten waarmee uitvinders te maken krijgen, zoals marketing en sociale vaardigheden. Een aantal van deze artikelen treft u aan op de pagina ‘publicaties’ https://www.ruimteinprojecten.nl/portfolio-items/. Daarnaast maakte ik verslagen van bijeenkomsten voor de NOVU. Vanaf 2016 verzorgde ik het hoofdinterview met een uitvinder. Van 2017 t/m 2020 was ik hoofdredacteur.

Stadsdistributie
Stadsdistributie

Stadsdistributie herdefiniëren met innovatieve ondersteuning van bw Ruimte in projecten

Stadsdistributie herdefiniëren is een urgente uitdaging in onze steden, en bw_ruimte in projecten biedt innovatieve ondersteuning om deze transitie te realiseren. Door slim gebruik te maken van geavanceerde technologieën en strategieën, streven we ernaar om verkeerscongestie te verminderen, emissies te minimaliseren en de leefbaarheid in steden te verbeteren.

Met bw_ruimte in projecten aan boord kunt u rekenen op praktische en resultaatgerichte oplossingen voor uw stadsdistributiebehoeften. Onze focus ligt op het creëren van duurzame en efficiënte systemen die zowel aan de eisen van bedrijven als aan de behoeften van de samenleving voldoen.

Of het nu gaat om het implementeren van slimme logistieke hubs, het optimaliseren van routeplanning of het bevorderen van samenwerking tussen verschillende stakeholders, wij staan klaar om u te ondersteunen bij het herdefiniëren van stadsdistributie. Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe onze innovatieve aanpak uw logistieke processen kan transformeren.

Verbeter de logistiek in steden met praktische expertise

Verbeter de logistiek in steden met praktische expertise. Profiteer van de ervaring en diepgaande kennis om uw stadslogistiek naar een hoger niveau te tillen. Onze experts staan klaar om samen met u op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen die efficiëntie, duurzaamheid en klanttevredenheid bevorderen.

Stadsdistributie

Innovator

Bert Wolters is lid van de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) http://www.novu.nl en houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van projecten rondom duurzame mobiliteit en duurzame logistiek: hoe kun je met de minste handelingen het gewenste resultaat behalen? Hij is sterk in het bedenken van concepten (o.a. Trias Logistica) en het vinden van praktische oplossingen.

 

Organisator

Bert heeft veel ervaring met de begeleiding van bedrijfsprojecten. Zo heeft hij als coördinator meegewerkt aan de ontwikkeling van een HBO-transferpunt en van verschillende opleidingen en subsidieregelingen. Verder heeft hij bij een expeditiebedrijf gewerkt en meer dan 200 bedrijven begeleid bij hun Europese subsidieprojecten. Ook bij diverse overheden heeft Bert bijgedragen aan nieuwe projecten. Daarom voelt hij zich prima thuis in een triple helix omgeving (Overheid, Ondernemers, Onderwijs).

Innovatief en Duurzaam

Bert wordt gefascineerd door nieuwe combinatiemogelijkheden. Het zijn  daarbij vooral de innovatieve en duurzame aspecten die hem erg aanspreken: de aarde kan wel zonder ons, wij niet zonder de aarde. Laten we er daarom zuinig op zijn. We zijn druk bezig om de dingen goed te doen, maar doen we ook de goede dingen?

Wortels

bw_ruimte in projecten werkt voor uw verandering of project als wortels bij een plant: hoewel ze niet direct zichtbaar zijn geven ze steun en voeding en zorgen daarmee voor een gezonde, sterke plant die groeit en bloeit. Ze spelen een cruciale rol. Zo is bw_ruimte in projecten het fundament en de smeerolie voor uw project of verandering: bedenken, regelen en verbinden.

Trias Logistica

Bert heeft het concept van de Trias Logistica bedacht. Dit concept is op meerdere terreinen toepasbaar. Het vormt de  basis is voor zijn handelen:

 1. Beperken van de hoeveelheid te vervoeren goederen.
 2. De te vervoeren goederen zo slim mogelijk bundelen.
 3. De gebundelde goederenstromen zo schoon mogelijk (klimaatneutraal) vervoeren.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd loopt Bert graag hard en rijdt hij graag op zijn racefiets. Daarnaast houdt hij zich bezig met natuuronderhoud

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2106553/De-lente-komt-eraan-honderden-vrijwilligers-werken-in-de-natuur

en is hij per 11-01-2015 (thema)diaken duurzaamheid bij de Protestantse Gemeente in Elst.https://www.pg-elst.nl/

Veelgestelde vragen

Welke uitdagingen zijn er bij stadsdistributie?

Uitdagingen bij stadsdistributie zijn onder andere verkeerscongestie, beperkte ruimte, milieueisen en de behoefte aan efficiëntie en snelheid van leveringen.

Wat zijn de voordelen van het implementeren van slimme logistieke hubs in steden?

Het implementeren van slimme logistieke hubs in steden biedt voordelen zoals efficiëntere goederenconsolidatie, verminderde verkeersbewegingen, lagere emissies, snellere leveringen en betere logistieke planning.

Hoe kan technologie, zoals route-optimalisatie, de efficiëntie van stadsdistributie verbeteren?

Technologieën zoals route-optimalisatie kunnen de efficiëntie van stadsdistributie verbeteren door het minimaliseren van reistijd, het optimaliseren van routes voor meerdere stops en het verminderen van brandstofverbruik. Dit leidt tot snellere leveringen, kostenbesparingen en minder verkeerscongestie.

Telefoonnummer:

06 49 632 030

Adres

Prinses Beatrixstraat 38
6661 VR Elst