Emissieloos transport

Het belang van emissieloos transport: Duurzaamheid in elke stap

wBij transport worden schadelijke stoffen uitgestoten. Deze dragen bij aan de opwarming van de aarde en verontreinigen de lucht die we inademen. Vooral in (grote) steden kan dit leiden tot een slechte luchtkwaliteit. Steden worden vooral bevoorraad door vrachtwagens en bestelbussen. Gemeenten willen graag hun luchtkwaliteit verbeteren en stellen eisen aan de emissies van het bevoorradende verkeer.

Ook wordt nagedacht over het anders organiseren van de bevoorrading. Hierbij wordt vaak gedacht aan een stadshub waar goederen van verschillende leveranciers worden gebundeld. Daarna worden ze met een schoon, kleiner, voertuig naar de bestemming gebracht. Dit vraagt om een goede planning en afstemming.

In een wereld die steeds meer belang hecht aan duurzaamheid, speelt emissieloos transport een cruciale rol. Het belang van emissieloos transport gaat verder dan alleen het verminderen van schadelijke uitstoot. Het heeft betrekking op elke stap van het transportproces en draagt bij aan een groenere toekomst.

Bij bw_ruimte in projecten begrijpen we de waarde van emissieloos transport en streven we ernaar om de efficientie te verbeteren terwijl we onze ecologische voetafdruk minimaliseren. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën en duurzame oplossingen, zorgen we ervoor dat elk transportproject een positieve impact heeft op het milieu.

Emissieloos transport biedt ruimte voor creativiteit en flexibiliteit in projecten. Het stelt ons in staat om oplossingen te vinden die niet alleen milieuvriendelijk zijn, maar ook efficiënt en kostenbesparend. Door het gebruik van elektrische voertuigen

Emissieloos transport draagt bij aan schonere lucht, verbeterde leefomstandigheden en een gezondere omgeving voor zowel mens als natuur. Bovendien helpt het om te voldoen aan de steeds strengere regelgeving omtrent milieunormen en duurzaamheidsdoelstellingen.

Bij bw_ruimte in projecten geloven we dat duurzaamheid in elke stap van het transportproces moet worden geïntegreerd. Van het selecteren van geschikte voertuigen en technologieën tot het optimaliseren van routes en het minimaliseren van onnodige kilometers, we streven ernaar om de impact op het milieu te minimaliseren zonder concessies te doen aan de efficiëntie en kwaliteit van onze diensten.

Kortom, emissieloos transport is essentieel voor een duurzame toekomst. Het biedt mogelijkheden om efficiëntie te verbeteren en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. Bij bw_ruimte in projecten zetten we ons in om deze belangrijke verschuiving naar duurzaamheid in elke stap van het transportproces te omarmen.

 

informatiezuil, afval; obstakels stadsdistributie

Praktische invulling

Binnen projecten komen veel beslismomenten voor. Daarbij worden regelmatig mogelijkheden bij voorbaat uitgesloten, omdat ze ‘toch niet kunnen’. Daarmee beperkt u echter de mogelijke potentie van het project. Er is namelijk veel ruimte in projecten. Die wordt niet altijd gezien en blijft daarmee ongebruikt. Ik help u die mogelijkheden te ontdekken en te benutten bij het ontwikkelen van uw project.
creatieve doener Bert Wolters

Betrouwbaar en betrokken

Ik help u bij uw project door creatief met u mee te denken bij de opzet en tijdens de voortgang van het project, maar ook door productieve inbreng en procesbegeleiding. De combinatie van creatief, conceptueel denken, praktische ervaring en pragmatisch inzicht maakt bw_ruimte in projecten tot een inspirerende en stimulerende kracht bij de ontwikkeling en uitvoering van uw project; betrouwbaar en betrokken.
creatieve organisatie evenement

Projectondersteuner

Ik werk graag aan een duurzame wereld. Duurzame relaties horen daarbij. Redelijke tarieven en degelijk werk zijn daar onderdeel van. bw_ruimte in projecten ondersteunt uw project, is neutraal en betrouwbaar, analytisch en pro-actief, doelgericht en betrokken, sterk in verbinden en communiceren. Kortom: een stimulerende kracht in uw projecten.

Neem contact op

Neem nu contact op om te overleggen hoe we uw project kunnen laten slagen

COMMUNICATIE

Projecten

bw_ruimte in projecten wordt regelmatig gevraagd voor onderzoek op het gebied van stadsdistributie, waaronder tellingen en interviews; aangevuld met beeldmateriaal over interessante locaties.

Het is boeiend te zien hoe elementen die het verblijf in de binnenstad moeten veraangenamen hinder opleveren voor distributie. Ook onderzoek naar maatregelen die internationaal worden genomen om autoverkeer terug te dringen, en overleg over verkeersmaatregelen bij bouwprojecten leveren verrassende inzichten op.

Zo ben ik onder andere betrokken (geweest) bij:

 • onderzoek naar internationale maatregelen om autoverkeer in steden terug te dringen
 • onderzoek naar duurzame maatregelen gemeenten
 • onderzoek naar geschikte locaties voor zonnepanelen in verschillende provincies.
 • interviews met uitvinders voor NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)http://www.novu.nl
 • hoofdredacteur Vindingrijk https://novu.nl/f/files/inline/vindingrijk/vindingrijk-2018-3.pdf
 • organisatie etappe Klimaatloop: estafetteloop op weg naar klimaatconferentie in Parijs: duurzame lunch, programma, overtocht met fietspont, enz.  http://klimaatloop.nl
 • onderzoek naar projectkostenbeheerssysteem landelijke organisatie.
 • ontwikkeling van een systeem om te voorkomen dat vrachtwagens ’s morgens in de file staan door lossen in de nacht mogelijk te maken. Inventarisatie aantal vrachtwagens dat ’s nachts op verschillende bedrijventerreinen in Gelderland geparkeerd staat, partners zoeken, financiering zoeken.
 • haalbaarheid onderzoeken van consolidatiecentra voor stedelijke gebieden.
 • onderzoek verkeersintensiteit (verkeerstellingen)
 • ontwikkeling en uitvoering van autodeelprojecten in West Betuwe. Meerdere typen projecten gerealiseerd. Ook onderzoekt hij de mogelijkheid om een regionaal ontvangstpunt voor pakketten te realiseren in kleine kernen van West Betuwe.
 • ontwikkeling van een beslismodel voor het kiezen van verkeersmaatregelen bij bouwprojecten.
 • opzet van een project waarin personen- en goederenvervoer worden gecombineerd in een Elektrisch Voertuig en met Green Deals Zero Emission Stedelijke Distributie.
 • onderzoek naar het voorkomen van ‘nutteloos’ transport. In de Trias Logistica levert dit de meeste besparing op. Hierbij gaat het om deskresearch en interviews met deskundigen.
 • onderzoek naar informatie-uitwisseling via websites in de logistieke sector.
 • stimuleren gebruik van elektrische scooters, onderzoek naar het opzetten van een koop-/sloopregeling, afstudeerproject begeleiden.
 • organisatie van het seminar “de duurzaamheid voorbij’ in het gemeentehuis van Lochem en het opzetten en doorontwikkelen van een abonnementensysteem voor SusAr, dat zich bezighoudt met projecten rond duurzame architectuur en duurzaam bouwen.
 • organisatie van een meting van losgegevens in Nijmegen voor rekenmodel voor stedelijke distributie: meetlocaties uitzoeken, personeel regelen en instrueren, onderzoek opzetten en uitwerken.
 • onderzoek naar gebruik alternatieve brandstoffen (stimuleren schone scheepvaart op de corridor Rotterdam – Nijmegen – Duisburg, Groene Hub Nijmegen).
 • Lean and Green-programma van Connekt.https://www.connekt.nl/initiatief/lean-and-green-logistics/

Denktank Duurzame Logistiek

Daarnaast was ik van 2009 t/m 2019 secretaris van de Denktank Duurzame Logistiek, waar overheden, ondernemers en onderwijs (de triple helix) elkaar informeerden over projecten op het gebied van duurzame logistiek en elkaar inspireerden  tot nieuwe initiatieven op dit terrein.

 

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)

Ik ben lid van de NOVU (http://novu.nl/) en schrijf vanaf 2005 interviews en artikelen voor het magazine ‘Vindingrijk’ over bedrijfsmatige aspecten waarmee uitvinders te maken krijgen, zoals marketing en sociale vaardigheden. Een aantal van deze artikelen treft u aan op de pagina ‘publicaties’ https://www.ruimteinprojecten.nl/portfolio-items/. Daarnaast maakte ik verslagen van bijeenkomsten voor de NOVU. Vanaf 2016 verzorgde ik het hoofdinterview met een uitvinder. Van 2017 t/m 2020 was ik hoofdredacteur.

De kracht van emissieloos transport: Duurzaamheid in projecten

Emissieloos transport is een krachtige en essentiële pijler binnen duurzaamheidsinitiatieven, vooral als het gaat om projecten. Bij bq_ruimte in projecten begrijpen we de impact die emissieloos transport kan hebben op het verminderen van schadelijke uitstoot, het optimaliseren van efficiëntie en het creëren van een groenere toekomst.

Ons bedrijf zet zich volledig in voor emissieloos transport, waarbij de efficiëntie continu kan worden verbeterd. We geloven dat duurzaamheid en efficiëntie hand in hand kunnen gaan, en dat emissieloos transport de sleutel is tot het realiseren van deze synergie.

Door gebruik te maken van innovatieve technologieën en duurzame oplossingen, streven we ernaar om onze projecten uit te voeren met minimale impact op het milieu. Elektrische voertuigen, waterstoftechnologie en andere emissievrije alternatieven spelen een cruciale rol in ons streven naar duurzaamheid in projecten.

De kracht van emissieloos transport in projecten ligt niet alleen in het verminderen van de carbon footprint, maar ook in het verbeteren van de leefbaarheid van steden, het bevorderen van gezonde luchtkwaliteit en het waarborgen van een duurzame toekomst voor volgende generaties.

Transformeer uw bouwproject met doordachte bouwlogistiek

Inmiddels is er een redelijk aanbod van elektrische bestelbussen en ook het aanbod van elektrische vrachtwagens stijgt. Als deze met groene stroom worden geladen worden ze gezien als emissieloze voertuigen. Daarnaast gaan de ontwikkelingen bij vrachtfietsen en LEVs (Light Electric Vehicles) razendsnel. Deze kunnen een belangrijk deel van de stadsdistributie uitvoeren.

De inzet van emissieloze voertuigen kent een aantal uitdagingen. Bw_ruimte in projecten helpt bij onderzoek naar de uitdagingen van emissieloos transport.

Als het gaat om emissieloos transport, staat bq_ruimte in projecten vooraan in de rij met oplossingen die de efficiëntie verbeteren. We begrijpen de urgentie van het verminderen van emissies en streven naar duurzame en groene alternatieven. Met behulp van innovatieve technologieën en geavanceerde logistieke oplossingen minimaliseren we de impact op het milieu en dragen we bij aan een schoner en gezonder ecosysteem.

Onze aanpak omvat het gebruik van elektrische voertuigen, waterstoftechnologie en andere emissievrije alternatieven om onze projecten uit te voeren zonder concessies te doen aan de efficiëntie. Door het optimaliseren van routes, het toepassen van slimme logistiek en het minimaliseren van onnodige kilometers, zorgen we ervoor dat elk transport zo effectief mogelijk verloopt.

Bij bq_ruimte in projecten streven we ernaar om een voorbeeld te zijn voor de industrie en anderen te inspireren om ook de weg naar zero-emissie te bewandelen. Ontdek onze oplossingen voor emissieloos transport en sluit je aan bij ons om samen een duurzamere toekomst te creëren.

emissieloos transport

Innovator

Bert Wolters is lid van de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) http://www.novu.nl en houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van projecten rondom duurzame mobiliteit en duurzame logistiek: hoe kun je met de minste handelingen het gewenste resultaat behalen? Hij is sterk in het bedenken van concepten (o.a. Trias Logistica) en het vinden van praktische oplossingen.

 

Organisator

Bert heeft veel ervaring met de begeleiding van bedrijfsprojecten. Zo heeft hij als coördinator meegewerkt aan de ontwikkeling van een HBO-transferpunt en van verschillende opleidingen en subsidieregelingen. Verder heeft hij bij een expeditiebedrijf gewerkt en meer dan 200 bedrijven begeleid bij hun Europese subsidieprojecten. Ook bij diverse overheden heeft Bert bijgedragen aan nieuwe projecten. Daarom voelt hij zich prima thuis in een triple helix omgeving (Overheid, Ondernemers, Onderwijs).

Innovatief en Duurzaam

Bert wordt gefascineerd door nieuwe combinatiemogelijkheden. Het zijn  daarbij vooral de innovatieve en duurzame aspecten die hem erg aanspreken: de aarde kan wel zonder ons, wij niet zonder de aarde. Laten we er daarom zuinig op zijn. We zijn druk bezig om de dingen goed te doen, maar doen we ook de goede dingen?

Wortels

bw_ruimte in projecten werkt voor uw verandering of project als wortels bij een plant: hoewel ze niet direct zichtbaar zijn geven ze steun en voeding en zorgen daarmee voor een gezonde, sterke plant die groeit en bloeit. Ze spelen een cruciale rol. Zo is bw_ruimte in projecten het fundament en de smeerolie voor uw project of verandering: bedenken, regelen en verbinden.

Trias Logistica

Bert heeft het concept van de Trias Logistica bedacht. Dit concept is op meerdere terreinen toepasbaar. Het vormt de  basis is voor zijn handelen:

 1. Beperken van de hoeveelheid te vervoeren goederen.
 2. De te vervoeren goederen zo slim mogelijk bundelen.
 3. De gebundelde goederenstromen zo schoon mogelijk (klimaatneutraal) vervoeren.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd loopt Bert graag hard en rijdt hij graag op zijn racefiets. Daarnaast houdt hij zich bezig met natuuronderhoud

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2106553/De-lente-komt-eraan-honderden-vrijwilligers-werken-in-de-natuur

en is hij per 11-01-2015 (thema)diaken duurzaamheid bij de Protestantse Gemeente in Elst.https://www.pg-elst.nl/

Telefoonnummer:

06 49 632 030

Adres

Prinses Beatrixstraat 38
6661 VR Elst