Degelijke vernieuwer voor duurzaamheid in de logistiek

Met mijn ervaring en expertise op het gebied van duurzame logistiek ben ik in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan uw organisatie. Ik heb een diepgaand begrip van de circulaire economie en duurzame mobiliteit, en ik ben vastbesloten om bij te dragen aan het creëren van een groenere wereld.

Als het gaat om circulaire economie, kan ik u helpen bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën en beleid om afval te verminderen, hergebruik te stimuleren en de levensduur van producten te verlengen.

Op het gebied van duurzame mobiliteit kan ik u ondersteunen bij het ontwerpen en implementeren van efficiënte transportroutes en logistieke processen. Ik heb ervaring met het optimaliseren van transportplanning, het gebruik van alternatieve brandstoffen en het bevorderen van multimodaal transport. Samen kunnen we de CO2-uitstoot verminderen en de efficiëntie van uw logistieke activiteiten verbeteren.

Ik ben enthousiast om met u samen te werken aan uw duurzame logistieke projecten. Neem vandaag nog contact met me op en laten we beginnen met het bouwen van een groenere toekomst.

informatiezuil, afval; obstakels stadsdistributie

Praktische invulling

Binnen projecten komen veel beslismomenten voor. Daarbij worden regelmatig mogelijkheden bij voorbaat uitgesloten, omdat ze ‘toch niet kunnen’. Daarmee beperkt u echter de mogelijke potentie van het project. Er is namelijk veel ruimte in projecten. Die wordt niet altijd gezien en blijft daarmee ongebruikt. Ik help u die mogelijkheden te ontdekken en te benutten bij het ontwikkelen van uw project.

creatieve doener Bert Wolters

Betrouwbaar en betrokken

Ik help u bij uw project door creatief met u mee te denken bij de opzet en tijdens de voortgang van het project, maar ook door productieve inbreng en procesbegeleiding. De combinatie van creatief, conceptueel denken, praktische ervaring en pragmatisch inzicht maakt bw_ruimte in projecten tot een inspirerende en stimulerende kracht bij de ontwikkeling en uitvoering van uw project; betrouwbaar en betrokken.

creatieve organisatie evenement

Projectondersteuner

Ik werk graag aan een duurzame wereld. Duurzame relaties horen daarbij. Redelijke tarieven en degelijk werk zijn daar onderdeel van. bw_ruimte in projecten ondersteunt uw project, is neutraal en betrouwbaar, analytisch en pro-actief, doelgericht en betrokken, sterk in verbinden en communiceren. Kortom: een stimulerende kracht in uw projecten.

Neem contact op

Neem nu contact op om te overleggen hoe we uw project kunnen laten slagen

COMMUNICATIE

Projecten

bw_ruimte in projecten wordt regelmatig gevraagd voor onderzoek op het gebied van stadsdistributie, waaronder tellingen en interviews; aangevuld met beeldmateriaal over interessante locaties.

Het is boeiend te zien hoe elementen die het verblijf in de binnenstad moeten veraangenamen hinder opleveren voor distributie. Ook onderzoek naar maatregelen die internationaal worden genomen om autoverkeer terug te dringen, en overleg over verkeersmaatregelen bij bouwprojecten leveren verrassende inzichten op.

Zo ben ik onder andere betrokken (geweest) bij:

 • onderzoek naar internationale maatregelen om autoverkeer in steden terug te dringen
 • onderzoek naar duurzame maatregelen gemeenten
 • onderzoek naar geschikte locaties voor zonnepanelen in verschillende provincies.
 • interviews met uitvinders voor NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)http://www.novu.nl
 • hoofdredacteur Vindingrijk https://novu.nl/f/files/inline/vindingrijk/vindingrijk-2018-3.pdf
 • organisatie etappe Klimaatloop: estafetteloop op weg naar klimaatconferentie in Parijs: duurzame lunch, programma, overtocht met fietspont, enz.  http://klimaatloop.nl
 • onderzoek naar projectkostenbeheerssysteem landelijke organisatie.
 • ontwikkeling van een systeem om te voorkomen dat vrachtwagens ’s morgens in de file staan door lossen in de nacht mogelijk te maken. Inventarisatie aantal vrachtwagens dat ’s nachts op verschillende bedrijventerreinen in Gelderland geparkeerd staat, partners zoeken, financiering zoeken.
 • haalbaarheid onderzoeken van consolidatiecentra voor stedelijke gebieden.
 • onderzoek verkeersintensiteit (verkeerstellingen)
 • ontwikkeling en uitvoering van autodeelprojecten in West Betuwe. Meerdere typen projecten gerealiseerd. Ook onderzoekt hij de mogelijkheid om een regionaal ontvangstpunt voor pakketten te realiseren in kleine kernen van West Betuwe.
 • ontwikkeling van een beslismodel voor het kiezen van verkeersmaatregelen bij bouwprojecten.
 • opzet van een project waarin personen- en goederenvervoer worden gecombineerd in een Elektrisch Voertuig en met Green Deals Zero Emission Stedelijke Distributie.
 • onderzoek naar het voorkomen van ‘nutteloos’ transport. In de Trias Logistica levert dit de meeste besparing op. Hierbij gaat het om deskresearch en interviews met deskundigen.
 • onderzoek naar informatie-uitwisseling via websites in de logistieke sector.
 • stimuleren gebruik van elektrische scooters, onderzoek naar het opzetten van een koop-/sloopregeling, afstudeerproject begeleiden.
 • organisatie van het seminar “de duurzaamheid voorbij’ in het gemeentehuis van Lochem en het opzetten en doorontwikkelen van een abonnementensysteem voor SusAr, dat zich bezighoudt met projecten rond duurzame architectuur en duurzaam bouwen.
 • organisatie van een meting van losgegevens in Nijmegen voor rekenmodel voor stedelijke distributie: meetlocaties uitzoeken, personeel regelen en instrueren, onderzoek opzetten en uitwerken.
 • onderzoek naar gebruik alternatieve brandstoffen (stimuleren schone scheepvaart op de corridor Rotterdam – Nijmegen – Duisburg, Groene Hub Nijmegen).
 • Lean and Green-programma van Connekt.https://www.connekt.nl/initiatief/lean-and-green-logistics/

Denktank Duurzame Logistiek

Daarnaast was ik van 2009 t/m 2019 secretaris van de Denktank Duurzame Logistiek, waar overheden, ondernemers en onderwijs (de triple helix) elkaar informeerden over projecten op het gebied van duurzame logistiek en elkaar inspireerden  tot nieuwe initiatieven op dit terrein.

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)   

Ik ben lid van de NOVU (http://novu.nl/) en schrijf vanaf 2005 interviews en artikelen voor het magazine ‘Vindingrijk’ over bedrijfsmatige aspecten waarmee uitvinders te maken krijgen, zoals marketing en sociale vaardigheden. Een aantal van deze artikelen treft u aan op de pagina ‘publicaties’ https://www.ruimteinprojecten.nl/portfolio-items/. Daarnaast maakte ik verslagen van bijeenkomsten voor de NOVU. Vanaf 2016 verzorgde ik het hoofdinterview met een uitvinder. Van 2017 t/m 2020 was ik hoofdredacteur.

Duurzame logistiek

Duurzame logistiek: het belang van groen transport

Groene logistiek, ook wel bekend als duurzame logistiek, is een essentieel onderwerp geworden in de hedendaagse logistieke sector. Het omvat een breed scala aan zakelijke praktijken en maatregelen die gericht zijn op het minimaliseren van de milieueffecten van het logistieke netwerk en de levering van goederen.

Waarom is duurzaamheid belangrijk in de logistiek? Het antwoord ligt in de groeiende erkenning van de impact van de logistieke sector op het milieu. Het transport van goederen gaat vaak gepaard met aanzienlijke CO2-uitstoot en andere vormen van milieuvervuiling. Door te streven naar groen transport, kunnen we deze negatieve gevolgen verminderen en een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid.

Daarnaast spelen efficiëntieverbeteringen een grote rol in duurzame logistiek. Het optimaliseren van transportroutes, het consolideren van zendingen en het gebruik van slimme technologieën dragen allemaal bij aan het verminderen van het energieverbruik en het minimaliseren van de uitstoot. Dit resulteert niet alleen in een groenere logistieke sector, maar ook in kostenbesparingen en operationele efficiëntie.

Kortom, duurzame logistiek en groen transport zijn essentiële onderwerpen geworden in de logistieke sector. Het belang ervan is duidelijk, zowel voor het milieu als voor bedrijven. Door te streven naar duurzaamheid en groenere transportoplossingen, kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en bijdragen aan een meer duurzame toekomst.

Hoe duurzaamheid de logistieke industrie transformeert

Duurzaamheid heeft een enorme impact op de logistieke industrie en transformeert de manier waarop bedrijven hun logistieke activiteiten benaderen. In plaats van alleen te focussen op winst en efficiëntie, zijn bedrijven steeds meer gericht op het verminderen van hun ecologische voetafdruk en het bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Een belangrijk aspect van duurzame logistiek is het verminderen van de CO2-uitstoot. Bedrijven zoeken naar manieren om hun transportnetwerken en leveringsroutes efficiënter te maken door middel van optimalisatie en consolidatie. Dit vermindert niet alleen de uitstoot, maar resulteert ook in kostenbesparingen en verbeterde klanttevredenheid.

Duurzame logistiek

Innovator

Bert Wolters is lid van de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) http://www.novu.nl en houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van projecten rondom duurzame mobiliteit en duurzame logistiek: hoe kun je met de minste handelingen het gewenste resultaat behalen? Hij is sterk in het bedenken van concepten (o.a. Trias Logistica) en het vinden van praktische oplossingen.

 

Organisator

Bert heeft veel ervaring met de begeleiding van bedrijfsprojecten. Zo heeft hij als coördinator meegewerkt aan de ontwikkeling van een HBO-transferpunt en van verschillende opleidingen en subsidieregelingen. Verder heeft hij bij een expeditiebedrijf gewerkt en meer dan 200 bedrijven begeleid bij hun Europese subsidieprojecten. Ook bij diverse overheden heeft Bert bijgedragen aan nieuwe projecten. Daarom voelt hij zich prima thuis in een triple helix omgeving (Overheid, Ondernemers, Onderwijs).

Innovatief en Duurzaam

Bert wordt gefascineerd door nieuwe combinatiemogelijkheden. Het zijn  daarbij vooral de innovatieve en duurzame aspecten die hem erg aanspreken: de aarde kan wel zonder ons, wij niet zonder de aarde. Laten we er daarom zuinig op zijn. We zijn druk bezig om de dingen goed te doen, maar doen we ook de goede dingen?

Wortels

bw_ruimte in projecten werkt voor uw verandering of project als wortels bij een plant: hoewel ze niet direct zichtbaar zijn geven ze steun en voeding en zorgen daarmee voor een gezonde, sterke plant die groeit en bloeit. Ze spelen een cruciale rol. Zo is bw_ruimte in projecten het fundament en de smeerolie voor uw project of verandering: bedenken, regelen en verbinden.

Trias Logistica

Bert heeft het concept van de Trias Logistica bedacht. Dit concept is op meerdere terreinen toepasbaar. Het vormt de  basis is voor zijn handelen:

 1. Beperken van de hoeveelheid te vervoeren goederen.
 2. De te vervoeren goederen zo slim mogelijk bundelen.
 3. De gebundelde goederenstromen zo schoon mogelijk (klimaatneutraal) vervoeren.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd loopt Bert graag hard en rijdt hij graag op zijn racefiets. Daarnaast houdt hij zich bezig met natuuronderhoud

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2106553/De-lente-komt-eraan-honderden-vrijwilligers-werken-in-de-natuur

en is hij per 11-01-2015 (thema)diaken duurzaamheid bij de Protestantse Gemeente in Elst.https://www.pg-elst.nl/

Veelgestelde vragen

Op welke manieren kan de CO2-uitstoot in de logistieke sector worden verminderd?

De CO2-uitstoot in de logistieke sector kan worden verminderd door het gebruik van groene energiebronnen, het bevorderen van energie-efficiëntie, het stimuleren van alternatieve brandstoffen, het verminderen van lege kilometers en het implementeren van slimme technologieën voor routeplanning en monitoring.

Wat zijn de voordelen van duurzame logistiek, zowel voor bedrijven als voor het milieu?

Duurzame logistiek biedt tal van voordelen. Het vermindert de ecologische impact van transport, verbetert de reputatie van bedrijven, voldoet aan de verwachtingen van milieubewuste klanten en kan kostenbesparingen opleveren op lange termijn. Daarnaast draagt het bij aan een duurzamere toekomst en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Hoe kunnen bedrijven hun logistieke processen verduurzamen?

Bedrijven kunnen hun logistieke processen verduurzamen door het optimaliseren van transportroutes, het consolideren van zendingen, het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen en het implementeren van efficiënte logistieke systemen.

Telefoonnummer:

06 49 632 030

Adres

Prinses Beatrixstraat 38
6661 VR Elst