Zero emissie draagt bij aan een betere wereld: ontdek hoe bw_ruimte in projecten u hierbij kan helpen

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is essentieel om klimaatverandering tegen te gaan en de gezondheid van onze planeet te beschermen. Zero emissie draagt bij aan een schonere wereld. Bij bw_ruimte in projecten geloven we in een duurzame toekomst waarin we onze impact op het milieu minimaliseren. Ik ondersteun bedrijven en individuen die streven naar emissieloos bouwen, emissieloos transport en het gebruik van zero emissie voertuigen.

Met een praktische invulling en jarenlange ervaring help ik bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelen. Daarbij gaat het om het implementeren van energie-efficiënte technologieën in uw bouwprojecten of het ontwerpen van groene mobiliteitsoplossingen.

Door over te stappen op zero emissie oplossingen dragen we bij aan schonere lucht, verminderen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en bevorderen we een duurzamere samenleving voor toekomstige generaties.

Bw_ruimte in projecten kijkt naar praktische oplossingen die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook economisch haalbaar en kostenefficiënt. Met het geloof dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan.

Ontdek hoe bw_ruimte in projecten u kan ondersteunen bij het realiseren van een betere wereld met zero emissie. Neem vandaag nog contact met ons op en samen kunnen we een positieve impact maken.

informatiezuil, afval; obstakels stadsdistributie

Praktische invulling

Binnen projecten komen veel beslismomenten voor. Daarbij worden regelmatig mogelijkheden bij voorbaat uitgesloten, omdat ze ‘toch niet kunnen’. Daarmee beperkt u echter de mogelijke potentie van het project. Er is namelijk veel ruimte in projecten. Die wordt niet altijd gezien en blijft daarmee ongebruikt. Ik help u die mogelijkheden te ontdekken en te benutten bij het ontwikkelen van uw project.

creatieve doener Bert Wolters

Betrouwbaar en betrokken

Ik help u bij uw project door creatief met u mee te denken bij de opzet en tijdens de voortgang van het project, maar ook door productieve inbreng en procesbegeleiding. De combinatie van creatief, conceptueel denken, praktische ervaring en pragmatisch inzicht maakt bw_ruimte in projecten tot een inspirerende en stimulerende kracht bij de ontwikkeling en uitvoering van uw project; betrouwbaar en betrokken.

creatieve organisatie evenement

Projectondersteuner

Ik werk graag aan een duurzame wereld. Duurzame relaties horen daarbij. Redelijke tarieven en degelijk werk zijn daar onderdeel van. bw_ruimte in projecten ondersteunt uw project, is neutraal en betrouwbaar, analytisch en pro-actief, doelgericht en betrokken, sterk in verbinden en communiceren. Kortom: een stimulerende kracht in uw projecten.

Neem contact op

Neem nu contact op om te overleggen hoe we uw project kunnen laten slagen

COMMUNICATIE

Projecten

bw_ruimte in projecten wordt regelmatig gevraagd voor onderzoek op het gebied van stadsdistributie, waaronder tellingen en interviews; aangevuld met beeldmateriaal over interessante locaties.

Het is boeiend te zien hoe elementen die het verblijf in de binnenstad moeten veraangenamen hinder opleveren voor distributie. Ook onderzoek naar maatregelen die internationaal worden genomen om autoverkeer terug te dringen, en overleg over verkeersmaatregelen bij bouwprojecten leveren verrassende inzichten op.

Zo ben ik onder andere betrokken (geweest) bij:

 • onderzoek naar internationale maatregelen om autoverkeer in steden terug te dringen
 • onderzoek naar duurzame maatregelen gemeenten
 • onderzoek naar geschikte locaties voor zonnepanelen in verschillende provincies.
 • interviews met uitvinders voor NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)http://www.novu.nl
 • hoofdredacteur Vindingrijk https://novu.nl/f/files/inline/vindingrijk/vindingrijk-2018-3.pdf
 • organisatie etappe Klimaatloop: estafetteloop op weg naar klimaatconferentie in Parijs: duurzame lunch, programma, overtocht met fietspont, enz.  http://klimaatloop.nl
 • onderzoek naar projectkostenbeheerssysteem landelijke organisatie.
 • ontwikkeling van een systeem om te voorkomen dat vrachtwagens ’s morgens in de file staan door lossen in de nacht mogelijk te maken. Inventarisatie aantal vrachtwagens dat ’s nachts op verschillende bedrijventerreinen in Gelderland geparkeerd staat, partners zoeken, financiering zoeken.
 • haalbaarheid onderzoeken van consolidatiecentra voor stedelijke gebieden.
 • onderzoek verkeersintensiteit (verkeerstellingen)
 • ontwikkeling en uitvoering van autodeelprojecten in West Betuwe. Meerdere typen projecten gerealiseerd. Ook onderzoekt hij de mogelijkheid om een regionaal ontvangstpunt voor pakketten te realiseren in kleine kernen van West Betuwe.
 • ontwikkeling van een beslismodel voor het kiezen van verkeersmaatregelen bij bouwprojecten.
 • opzet van een project waarin personen- en goederenvervoer worden gecombineerd in een Elektrisch Voertuig en met Green Deals Zero Emission Stedelijke Distributie.
 • onderzoek naar het voorkomen van ‘nutteloos’ transport. In de Trias Logistica levert dit de meeste besparing op. Hierbij gaat het om deskresearch en interviews met deskundigen.
 • onderzoek naar informatie-uitwisseling via websites in de logistieke sector.
 • stimuleren gebruik van elektrische scooters, onderzoek naar het opzetten van een koop-/sloopregeling, afstudeerproject begeleiden.
 • organisatie van het seminar “de duurzaamheid voorbij’ in het gemeentehuis van Lochem en het opzetten en doorontwikkelen van een abonnementensysteem voor SusAr, dat zich bezighoudt met projecten rond duurzame architectuur en duurzaam bouwen.
 • organisatie van een meting van losgegevens in Nijmegen voor rekenmodel voor stedelijke distributie: meetlocaties uitzoeken, personeel regelen en instrueren, onderzoek opzetten en uitwerken.
 • onderzoek naar gebruik alternatieve brandstoffen (stimuleren schone scheepvaart op de corridor Rotterdam – Nijmegen – Duisburg, Groene Hub Nijmegen).
 • Lean and Green-programma van Connekt.https://www.connekt.nl/initiatief/lean-and-green-logistics/

Denktank Duurzame Logistiek

Daarnaast was ik van 2009 t/m 2019 secretaris van de Denktank Duurzame Logistiek, waar overheden, ondernemers en onderwijs (de triple helix) elkaar informeerden over projecten op het gebied van duurzame logistiek en elkaar inspireerden  tot nieuwe initiatieven op dit terrein.

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)   

Ik ben lid van de NOVU (http://novu.nl/) en schrijf vanaf 2005 interviews en artikelen voor het magazine ‘Vindingrijk’ over bedrijfsmatige aspecten waarmee uitvinders te maken krijgen, zoals marketing en sociale vaardigheden. Een aantal van deze artikelen treft u aan op de pagina ‘publicaties’ https://www.ruimteinprojecten.nl/portfolio-items/. Daarnaast maakte ik verslagen van bijeenkomsten voor de NOVU. Vanaf 2016 verzorgde ik het hoofdinterview met een uitvinder. Van 2017 t/m 2020 was ik hoofdredacteur.

emissie vrij

Stap over op zero emissie voertuigen

Een belangrijke stap in het streven naar een duurzame toekomst is het overstappen op zero emissie voertuigen. Deze voertuigen hebben geen uitstoot van schadelijke gassen zoals CO2 en dragen bij aan schonere lucht en een verminderde impact op het milieu.

Het is goed om te zien dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan de transitie naar zero emissie voertuigen. In veel steden worden zero-emissiezones ingevoerd, waarbij bepaalde voertuigen met uitstoot niet meer worden toegelaten. Dit stimuleert bedrijven en individuen om over te stappen op elektrische of andere emissieloze voertuigen.

Het overstappen op zero emissie voertuigen biedt verschillende voordelen. Ten eerste helpen ze de luchtkwaliteit te verbeteren en de negatieve effecten van luchtvervuiling te verminderen. Daarnaast zijn ze vaak energie-efficiënter en kunnen ze bijdragen aan kostenbesparingen op lange termijn, omdat ze minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Om de overstap naar zero emissie voertuigen te kunnen maken, is het belangrijk om te kijken naar de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en de subsidies en stimuleringsmaatregelen die worden geboden. Het is ook essentieel om te evalueren welke voertuigen geschikt zijn voor uw specifieke behoeften en gebruik.

Door over te stappen op zero emissie voertuigen dragen we allemaal bij aan een betere wereld en een duurzamere toekomst. Laten we samen werken aan een schonere, groenere en gezondere leefomgeving.

Praktische invulling van emissieloos leven: leer van Bd expertise bij bw_ruimte in projecten

Bij bw_ruimte in projecten begrijpen we de praktische invulling van een emissieloos leven en delen we graag onze expertise. We zijn toegewijd aan het begeleiden van bedrijven en individuen bij het implementeren van duurzame oplossingen die de impact op het milieu minimaliseren.

Ons team van experts heeft uitgebreide kennis op het gebied van duurzaam bouwen, groene mobiliteit en het gebruik van zero emissie voertuigen. We geloven dat het realiseren van een emissieloos leven begint met concrete acties en haalbare oplossingen.

Of u nu een bouwproject wilt realiseren met energie-efficiënte technologieën, uw wagenpark wilt verduurzamen of wilt investeren in laadinfrastructuur, bw_Ruimte in projecten kan u voorzien van praktisch advies en begeleiding op maat. U wordt ondersteund bij het identificeren van de juiste oplossingen en ondersteunen u gedurende het hele proces, van planning tot implementatie.

Leer van onze expertise bij bw Ruimte in projecten en ontdek hoe u praktische invulling kunt geven aan een emissieloos leven. Samen kunnen we een positieve impact maken en bijdragen aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

emissie vrij

Innovator

Bert Wolters is lid van de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) http://www.novu.nl en houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van projecten rondom duurzame mobiliteit en duurzame logistiek: hoe kun je met de minste handelingen het gewenste resultaat behalen? Hij is sterk in het bedenken van concepten (o.a. Trias Logistica) en het vinden van praktische oplossingen.

 

Organisator

Bert heeft veel ervaring met de begeleiding van bedrijfsprojecten. Zo heeft hij als coördinator meegewerkt aan de ontwikkeling van een HBO-transferpunt en van verschillende opleidingen en subsidieregelingen. Verder heeft hij bij een expeditiebedrijf gewerkt en meer dan 200 bedrijven begeleid bij hun Europese subsidieprojecten. Ook bij diverse overheden heeft Bert bijgedragen aan nieuwe projecten. Daarom voelt hij zich prima thuis in een triple helix omgeving (Overheid, Ondernemers, Onderwijs).

Innovatief en Duurzaam

Bert wordt gefascineerd door nieuwe combinatiemogelijkheden. Het zijn  daarbij vooral de innovatieve en duurzame aspecten die hem erg aanspreken: de aarde kan wel zonder ons, wij niet zonder de aarde. Laten we er daarom zuinig op zijn. We zijn druk bezig om de dingen goed te doen, maar doen we ook de goede dingen?

Wortels

bw_ruimte in projecten werkt voor uw verandering of project als wortels bij een plant: hoewel ze niet direct zichtbaar zijn geven ze steun en voeding en zorgen daarmee voor een gezonde, sterke plant die groeit en bloeit. Ze spelen een cruciale rol. Zo is bw_ruimte in projecten het fundament en de smeerolie voor uw project of verandering: bedenken, regelen en verbinden.

Trias Logistica

Bert heeft het concept van de Trias Logistica bedacht. Dit concept is op meerdere terreinen toepasbaar. Het vormt de  basis is voor zijn handelen:

 1. Beperken van de hoeveelheid te vervoeren goederen.
 2. De te vervoeren goederen zo slim mogelijk bundelen.
 3. De gebundelde goederenstromen zo schoon mogelijk (klimaatneutraal) vervoeren.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd loopt Bert graag hard en rijdt hij graag op zijn racefiets. Daarnaast houdt hij zich bezig met natuuronderhoud

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2106553/De-lente-komt-eraan-honderden-vrijwilligers-werken-in-de-natuur

en is hij per 11-01-2015 (thema)diaken duurzaamheid bij de Protestantse Gemeente in Elst.https://www.pg-elst.nl/

Veelgestelde vragen

Hoe draagt het gebruik van emissieloze voertuigen bij aan de vermindering van milieuvervuiling?

Het gebruik van emissieloze voertuigen draagt bij aan de vermindering van milieuvervuiling door het elimineren van directe uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 en luchtverontreinigende stoffen.

Welke uitdagingen zijn er verbonden aan het overstappen op emissieloze voertuigen?

Uitdagingen bij het overstappen op emissieloze voertuigen omvatten beperkte laadinfrastructuur, hogere aanschafkosten, beperkte actieradius en oplaadtijd, en uitdagingen met betrekking tot productie en recycling van batterijen.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van emissieloze voertuigen voor bedrijven?

Voordelen van het gebruik van emissieloze voertuigen voor bedrijven zijn onder andere een milieuvriendelijk imago, kostenbesparingen op lange termijn, subsidies en stimuleringsmaatregelen, en toekomstbestendigheid.

Telefoonnummer:

06 49 632 030

Adres

Prinses Beatrixstraat 38
6661 VR Elst