Het zal geen nieuws zijn dat de biodiversiteit in hoog tempo afneemt, vooral doordat de mens steeds meer ruimte inneemt, wat ten koste gaat van de leefgebieden van andere schepselen. Het lastige is dat het afnemen van het aantal soorten levende wezens heel langzaam gaat (net als de opwarming van de aarde en de toenemende milieuvervuiling), waardoor we er niet direct iets van merken.

gevuld vleesvak supermarkt
Volop keus in het vleesschap.

Schattingen van het verlies aan biodiversiteit variƫren op basis van het jaar vanaf waar je begint te tellen, maar in Nederland was in 2020 nog maar 15% van het aantal plant- en diersoorten over van het aantal in 1900. Dat komt door ons intensieve landgebruik en het opknippen van gebieden.

Als we zien hoeveel moeite we hebben met het verliezen van verworvenheden in de huidige tijd is het interessant te bedenken hoe we zouden reageren als onze extreme keuze in de supermarkt met 85% was afgenomen. Zie de afbeeldingen.

85 % minder keus in het vleesschap
85% afname van de keus in het vleesschap

En nog steeds willen we de schaarse groene ruimte die we over hebben verder volbouwen met huizen en wegen (want je moet toch ook met de auto bij je nieuwe huis kunnen komen). Daarnaast zien we dat juist in deze tijd mensen meer de natuur in trekken, omdat ze daar nog wat tot rust kunnen komen.

Wordt het geen tijd zuiniger om te gaan met de groene ruimte die ons nog rest? Houd uw tuin groen en laat de natuur wat meer zijn gang gaan (niet alle bladeren opruimen en in het voorjaar kunstmest strooien, geen verdere verstening van de tuin, enz.)