De Romeinse schrijver Juvenalis (60 – 140 n. Chr.) gebruikte de term ‘brood en spelen’ sarcastisch om aan te geven dat de Romeinse keizers het verval van het Romeinse Rijk maskeerden door het volk gratis brood en spelen aan te bieden; als het volk die twee had was het tevreden en kwamen er geen klachten over het verval.[1]

Ook in de huidige maatschappij zien we iets dergelijks: als we maar genoeg te eten en te spelen hebben zijn we tevreden. In ons geval gaat het allang niet meer om brood, maar om al onze manieren om luxueuze voedselsoorten tot ons te nemen. Ontevredenheid groeit nu we niet meer als vanzelfsprekend op een terras kunnen genieten van koffie met gebak of iets anders.

broodGelukkig hebben we nog wel spelen: we surfen wat af op internet en de mobiele telefoon. Want wie wil niet iedereen laten weten wat je aan het doen bent of welk leuk filmpje je gezien hebt, of …? Het gebruik van mobiele data is in het eerste kwartaal van 2020 met een derde gestegen t.o.v. het eerste kwartaal 2019 [2]. Het gaat om meer dan 200 miljard MB. Let wel: hier is een groot deel van het thuisgebruik van pc’s en laptops niet in meegerekend!

Energieverbruik

Wat we vaak vergeten is dat digitaal gebruik energie kost. Een gemiddelde internetgebruiker verbruikt per jaar 365 kWh en 2900 liter water. Dit levert evenveel CO2 als 1400 km in een auto[3]. Zo werd alleen al voor het instandhouden van de Bitcoin in 2020 90,2 miljoen ton CO2 uitgestoten; evenveel als een stad als Londen. Het energieverbruik  daarvoor was 184 TWh; evenveel als alle datacenters ter wereld[4]. Daarmee leverde het internetgebruik als geheel meer CO2 dan het vliegverkeer![5]

digitaal energieverbruik stijgt enorm

Liever energie voor spelen dan voor brood?

Brood of spelen

We zien de vraag naar elektriciteit enorm toenemen en het aanleggen van windturbines en energievelden op landbouwgronden levert de exploitanten veel geld op. Daardoor betalen zij veel meer voor grond dan een gemiddelde agrariër, die daarmee zijn mogelijkheden drastisch ziet afnemen. In de Wieringermeer zijn recent 82 windturbines geplaatst die voldoende energie leveren voor 37.000 huishoudens. Microsoft heeft hier 36 ha grond gekocht voor haar datacenter voor Afrika en Zuidoost Azië en gebruikt hiervoor de stroom van 50 van die windmolens.[6] Van de landbouwpolder is inmiddels weinig agrarisch meer over. Houden we door al ons spelen nog wel genoeg mogelijkheden over voor ons brood? Beperk dus zoveel mogelijk uw dataverkeer.

PS. Helaas is voor dit artikel ook gebruik gemaakt van internet om de impact in cijfers te kunnen aangeven.


[1] Bron: https://onzetaal.nl/taaladvies/brood-en-spelen/

[2] Bron: https://www.pricewise.nl/blog/dataverbruik-gestegen-sinds-corona/

[3] Bron: https://www.oneworld.nl/partner-berichten/de-impact-van-het-internetverkeer/

[4] Bron:https://www.scientias.nl/de-prijs-van-bitcoins-loopt-op-net-als-het-energieverbruik-en-de-uitstoot/#:~:text=De%20hoge%20waarde%20moedigt%20mensen,als%20alle%20datacentra%20op%20aarde.

[5] Bron: https://www.oneworld.nl/partner-berichten/de-impact-van-het-internetverkeer/

[6] Bron: https://windparkwieringermeer.nl/vattenfall-over-verkopen-groene-stroom-aan-microsoft/