De Cradle to Cradle-filosofie is in opmars. Het gaat hier om een andere benadering van het ontwerpproces: niet dingen ‘minder slecht’ maken, maar ‘goed’. Deze benaderingswijze biedt enorme mogelijkheden voor ontwerpers en uitvinders. In dit artikel behandel ik de theorie; in de volgende Vindingrijk de praktijk.

lees verder Cradle to cradle de theorie