Duurzame winst

Als ondernemer wilt u graag winst maken; niets mis mee, maar tot welke prijs wilt u winst maken? Telt alleen uw eigen winst? De lineaire economie maakt plaats voor een circulaire economie. Wat houdt dat in en hoe doet u daaraan mee?

MVO

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is ondernemen met oog voor een sociale component, een milieucomponent en een economische component (People, Planet, Profit). Van de lineaire economie zoals we die nu kennen, waarin een product wordt gemaakt dat na verloop van tijd wordt weggegooid (waardoor belangrijke grondstoffen verloren gaan), komt er steeds meer aandacht voor een circulaire economie; een economie waarin een product wordt gemaakt dat na gebruik volledig kan worden hergebruikt. Ook wordt in deze economie niet alleen naar eigen winst gekeken, maar ook naar winst voor de groep waarvan men deel uitmaakt. Als internationale standaard voor MVO wordt de ISO 26000-norm gehanteerd.MVO_kernthema

ISO 26000

De definitie van MVO voor ISO 26000 is (samengevat): ’maximaliseer uw bijdrage aan mens, natuur & milieu en economie (People, Planet, Profit), en houd rekening met de behoeften van huidige en toekomstige generaties.’

ISO 26000 kent 3 invalshoeken:

  • Ethische focus: Deze geeft aan WAAROM MVO-gedrag belangrijk is. Wereldwijd is afgesproken dat MVO 7 normen en waarden (hoofdprincipes) omvat.
  • Inhoudelijke focus: 7 MVO-kernthema’s: geven aan WAT MVO is.
  • Proces focus: geeft aan HOE u MVO kunt integreren in uw bedrijfsvoering.

 

Ethische focus

Waarom zou u investeren in MVO? Daarvoor zijn meerdere redenen te bedenken: … lees verder Duurzame winst