Energie voor energie

In haar jaarlijkse World Energy Outlook gaat het International Energy Agency (IAE) uit van 3 scenario’s. Het

Kroonborg: knap staaltje van Nederlands kunnen. (bron: Wagenborg Offshore BV)

Current Policies Scenario (basisscenario) voorziet een energieprobleem. Met het daarop volgende scenario (New Policies Scenario) wordt een stijging van de energievraag voorzien van 25% in 2040. Er is 2 biljoen dollar nodig om te voldoen aan deze ‘beperkte stijging’, waarbij nog steeds een energieprobleem optreedt. Dan blijft er nog een grote afstand tot het Sustainable Development Scenario, waarbij alle doelen op het gebied van klimaatverandering en schone lucht gehaald worden[1]. De kosten hiervan zijn niet bekend.

Uitdagingen

Het is inmiddels wel duidelijk dat er grote veranderingen nodig zijn om de schadelijke gevolgen van energieopwekking tegen te gaan; een geweldige speeltuin voor uitvinders.

Geothermie

Er is al ervaring met geothermie voor lage temperatuurverwarming van bijv. huizen. Dat biedt echter geen oplossing voor de (proces)industrie die met hoge temperaturen werkt. Daarvoor worden nu mogelijkheden onderzocht van Ultradiepe Geothermie: het benutten van warmte op een diepte van meer dan 4.000 meter. Er is al een geslaagde boring tot 3.000 meter geweest in het Westland voor een warmtenet. De Technische Universiteit Delft gaat een eigen geothermie-put aanleggen voor onderzoek. Er is namelijk veel techniek en onderzoek nodig voor deze opwekmethode.

Drijvende zonnepanelen

Zonnepanelen zijn tegenwoordig niet echt nieuw meer, maar de technologie schrijdt voort. Zo zien we steeds meer drijvende zonnepanelen. De kosten zijn iets hoger dan die van ‘land’panelen, maar de energie-efficiency is hoger doordat het water een natuurlijke koeling vormt, wat leidt tot een hogere opbrengst. In China ligt zo’n park dat 150 Megawatt oplevert, en een park van 166.000 zonnepanelen op een oude ondergelopen mijn levert 40 MegaWatt op. In Nederland ligt een zonnepanelenveld op water in de gemeente Lingewaard, bij Arnhem. De 6150 zonnepanelen van dit energiecollectief leveren elektriciteit voor 600 huishoudens. In Nederland en België zijn meer initiatieven met drijvende zonnepanelen, bijv. op zee (i.p.v. op ‘stilstaand’ water).

Windparken op zee

Meindert van Genderen … lees verder NOVU Vindingrijk 04-2018 [WINTER] p5

[1] www.duurzaambedrijfsleven.nl