Arjan Heinen van Hedgehog Applications BV kan nog niet met pensioen. Daarvoor is hij te druk bezig met de ontwikkeling van een “Energy House” bij het station van Apeldoorn. Een gesprek met een energieke uitvinder.

Elektronica

Foto: Brenda Roos

Arjan vindt elektriciteit een interessante energievorm, omdat hij schoon is en erg efficiënt overgedragen kan worden. Je verliest in de verschillende overbrengingsfasen minder energie dan bij het gebruik van fossiele brandstoffen of waterstof. In de jaren ’90 begon Arjan met de productie van eigen elektronica. Zo bouwde hij ook elektrische auto’s op aanvraag. Voor Plopsaland verving hij de motor van oldtimers door een elektrische aandrijving, waardoor de voertuigen goed toepasbaar waren binnen het park. Deze activiteiten leidden mede tot het ontstaan van e-Traction: elektrische aandrijving in een wiel (voor bussen), genaamd ‘The Wheel’. De markt was hier eigenlijk toen nog niet klaar voor. Eén van de problemen voor e-Traction was dat de aandrijflijn inclusief dieselmotoren van de om te bouwen bussen tegen nieuwprijs moesten worden aangeschaft, maar na verwijdering (om een elektrische aandrijflijn in te bouwen) tegen tweedehandsprijzen werden teruggekocht. Er was nog te weinig vraag naar elektrische bussen om in de productie al rekening te houden met een elektrische aandrijving. Arjan had uiteindelijk een afspraak met bussenbouwer VDL om een elektrische aandrijfas te leveren die al tijdens de productie kon worden geplaatst. Op dat moment verkocht hij e-Traction aan een investeerder.

Octrooi

Arjan heeft destijds zelf het octrooi van the Wheel geschreven, tenminste: hij heeft het verhaal op papier gezet en de tekeningen aangeleverd, waarna een octrooigemachtigde het in de juiste vorm en met de juiste termen heeft afgerond. Hierbij heeft hij veel profijt gehad van de kennis die hij opdeed bij verschillende kennissessies van de NOVU. Hij heeft direct een Europees octrooi aangevraagd en ook voor de VS, China, Hong Kong, Korea en Japan. China en Hong Kong lijkt misschien wat dubbel, maar zo had hij twee kansen (als de een werd afgewezen kon de ander wellicht worden toegekend).

Green Deal

In 2012 tekende de overheid een Green Deal met NS reizigers BV en Veolia Transport Nederland BV met de titel: ‘Green Deal Onderzoek naar de mogelijkheden van verhoging van terug levering van remenergie door middel van gebruik Elektrodynamische[1]-rem aan de bovenleiding en het openbare net. Hierna te noemen: Green Deal Terug levering van remenergie.’ Voor Arjan was dit interessant, omdat dit indirect de vraag naar zijn wielen voor elektrische bussen stimuleerde. Investeerders zagen echter een kans om de elektrische wielen nu te gelde te maken en er kwam een nieuwe CEO voor e-Traction. Dit was voor Arjan het moment om het bedrijf te verlaten, maar, hoewel hij zich niet meer rechtstreeks met elektrische bussen bezighield, wilde hij wel bezig blijven met elektriciteit en mobiliteit. Zijn zoon hield zich bij e-Traction bezig met de monitoring van de bussen, en in overleg met de investeerders begon deze zoon met een aantal vrienden een eigen bedrijf ViriCiti.

Pilotproject

energyhub; remenergie treinen wordt gebufferd voor laden elektrische bussen

Energy house

In 2014 heeft Arjan alle partijen bij elkaar gezocht die nodig waren voor de technische realisatie van de Green Deal in de vorm van een systeem waar de remenergie van treinen wordt opgeslagen in batterijen die hun stroom kunnen leveren aan elektrische bussen en taxi’s. De meest logische locatie daarvoor is een treinstation en hij koos voor Apeldoorn vanwege de beperkte omvang, maar vooral ook omdat hij verwacht dat in het begin van het traject nog verschillende onvolkomenheden zullen optreden en hij dan in korte tijd ter plaatse kan zijn (Arjan woont in Apeldoorn). Hij weet uit ervaring dat de realisatie van dit type projecten lang duurt (hij gaat uit van ongeveer 20 jaar) en opstartproblemen kent.

Hedgehog

Arjan is nu projectontwikkelaar en … naar publicatie NOVU Vindingrijk 03-2017 p8-9-10 Bert Wolters Arjan Heinen

[1] Noot redactie: bij elektropneumatisch en elektromechanisch remmen wordt de remenergie omgezet in warmte die verloren gaat en fijnstof produceert.