…..

Geconditioneerd vervoer

Voor transport bedacht Wim een box waarin producten zonder elektriciteit 5 dagen lang op -50oC bewaard kunnen blijven. Het gaat om een box waar de koude wordt geleverd door droogijs

foto: Brenda Roos

(met een  temperatuur van -79oC). Door het natuurverschijnsel dat koude lucht daalt en warme lucht stijgt wordt de temperatuur constant gehouden. d.m.v. een digitale thermostaat . Wim heeft een Nederlands octrooi op het systeem van de box. Het systeem kan in een kleine, maar ook in een grote container worden toegepast. Goede isolatie is hierbij erg belangrijk.

Inbreuk

Voor zijn koelbox werd Wim benaderd door iemand uit de Quote 500, die interesse had voor samenwerking. Wim zou dan 5% van de wereldwijde omzet krijgen, wat een substantieel bedrag was. Hij zou voor een wereldoctrooi zorgen en de andere partij zou dan de omzet genereren. Wim hield zelf de octrooirechten en zou met licentie gaan werken. Via een gerenommeerd advocatenbureau werd een overeenkomst opgesteld. Na verloop van tijd vroeg de andere partij uitstel, en werd een nieuwe overeenkomst opgesteld, waarmee het eerste contract verviel. Daarna kreeg Wim het vermoeden dat zijn vinding in het buitenland werd gemaakt en hij vrijwel geen inkomsten zou krijgen. Via advocaten heeft hij de licentie teruggekregen. En nu houdt de douane in de gaten of zijn systeem Nederland binnenkomt. Dat zou een overtreding van de overeenkomst zijn. Nog steeds vermoedt hij schending van de overeenkomst, maar dit kan (nog) niet hard worden gemaakt.

foto: Brenda Roos

Ook bij een ander project, waar hij met een kennisinstelling samenwerkte, liep hij aan tegen het schenden van afspraken die waren vastgelegd. Terwijl het product volgens afspraak in het buitenland zou worden doorontwikkeld bleek dat een aantal studenten in Nederland het product gebruikten voor diverse analyses. Dus zelfs als je afspraken op papier hebt vastgelegd en met een gerenommeerde partij werkt moet je alert blijven op wat er met je product gebeurt.

Koud, lauw, warm

Aansluitend op zijn ‘koelbox’ werkt Wim op dit moment aan een systeem met meerdere temperatuur beheersing in één unit. Dit kan door tussenschotten met een goede isolatie. Werkte Wim eerst met isolatie van 10 cm dikte met een U-waarde van 0,28, nu werkt hij met materiaal van 10 mm dikte met een U-waarde van 0,16 (hoe lager de waarde hoe beter de isolatie)[1]. Deze box is ideaal voor o.a. supermarkten, die nu 1 vrachtwagen hoeven te laten rijden. Een box met twee temperaturen (+ 5oC (voor groenten en fruit) en + 20oC (voor vers brood)) wordt inmiddels goed door de markt opgepikt. Een box waarin de bestelde producten op diepvries temperatuur kunnen worden bewaard tot het moment dat de klant ze zelf ophaalt is uiteindelijk echter niet op de markt gebracht.

Warmtewisselaar

Momenteel werkt Wim aan een warmtewisselaar die in korte tijd melk kan koelen tot +5oC. Dit is in het

foto: Brenda Roos

bijzonder interessant voor ontwikkelingslanden, waar de melk nu nog vaak na elke melkbeurt ongekoeld naar de fabriek wordt vervoerd. Hierdoor moet de melk in de fabriek een aantal pasteurisatie-processen ondergaan en zelfs dan moet de melk thuis eerst gekookt worden voor hij veilig gedronken kan worden. Wims warmtewisselaar maakt het mogelijk de melk snel af te koelen, een tijdje bij de boer koel op te slaan en koel te vervoeren. Hierdoor komt de melk op een lage temperatuur in de fabriek aan, waardoor minder bewerking nodig is. In de fabriek wordt het vat schoongemaakt en opnieuw met koudemiddel gevuld. Door de mogelijkheid melk koel op te slaan is minder transport nodig, omdat er nu slechts 1 x per dag vervoerd hoeft te worden. Het is ook mogelijk het koelsysteem onder te brengen bij een coöperatie, zodat meer boeren ervan kunnen profiteren. De boeren kunnen dan meer geld voor een liter melk ontvangen. Voor ontwikkelingslanden zijn de voordelen dat het om een handzaam product gaat, zonder elektriciteit en zonder technische complicaties.

WBSO

Wim heeft via zijn bedrijf CDWU voor 2016 en … lees hele artikel op NOVU Vindingrijk 02-2017 [ZOMER] Wim Schuddebeurs

[1] (de U-waarde [vroeger de K- waarde] drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per m2 en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een wand(constructie) doorgelaten wordt. De U- waarde wordt ook warmtedoorgangscoëfficiënt genoemd. De waarde geeft de mate van warmtegeleiding van een wand aan: een hoge U-waarde betekent een thermisch slecht isolerende wand, een lage U-waarde betekent een thermisch goed isolerende wand. De eenheid voor de U-waarde is W/(m2.K).

Dit artikel is geschreven voor de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) en verschenen in Vindingrijk 2, 2017.