De Hydraloop, een gedecentraliseerd waterrecyclingssysteem voor huizen en gebouwen, won op 9 januari de ‘Best of the Best Award’ Hydraloop, Arthur Valkiesertijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas: de bekroning van een ontwikkeltraject van een aantal jaar. https://www.hydraloop.com/

Film

Arthur Valkieser, de ontwikkelaar van de Hydraloop, heeft zijn sporen verdiend in de omroepwereld. Hij wilde graag fotograaf worden en volgde, na zijn middelbare school, een avondopleiding fotografie, waarna hij slaagde voor het staatsexamen fotografie aan de Fotovakschool. Hij werkte als cameraman in Hilversum, bracht zijn militaire diensttijd door bij de Marine Filmdienst en studeerde vervolgens aan de filmacademie. Hij stopte daarmee toen bleek dat dat niet te combineren viel met zijn freelance-activiteiten.

Hij werkte vervolgens als freelance cameraman en hij bouwde een mediabedrijf in Hilversum op dat zich bezighield met opnemen en bewerken van tv-programma’s, computeranimaties, enz., wat hij verkocht in 2002 toen er 400 mensen werkten.

Nadenken

Nu kreeg hij tijd om het rustig aan te doen, veel te reizen, zijn commerciële vliegbrevet te halen, in het buitenland te wonen, enz.; volop gelegenheid ook om na te denken over een volgend project. Hij verdiepte zich in de watersystemen op aarde en leerde dat het enige zoete water afkomstig is van regen. Hiervan valt het meeste in de oceaan. Hij realiseerde zich dat  de wereld kampt met een tekort aan zoet water; een probleem dat alleen maar groter zal worden door ons toenemende watergebruik. We halen meer water uit het systeem dan er op natuurlijke wijze wordt aangevuld. Daar komt bij dat voor sommige doeleinden niet per sé drinkwater nodig is. Het blijkt lastig om de mensen minder water te laten gebruiken, dus een systeem waar gebruikt water gerecycled kan worden voor andere doeleinden (toilet, schoonmaken, tuin sproeien) is een goed alternatief. Hij verbaasde zich erover dat er niemand bleek te zijn die dit probleem serieus leek te willen oplossen. Dan moest … Lees verder Laat uw water maar Hydraloopen