Sinds de industriële revolutie gaan de technologische ontwikkelingen steeds sneller, omdat het kan. Er komen steeds meer mensen op aarde, die langer blijven leven, die beter zijn opgeleid en meer technische mogelijkheden hebben. Die ontwikkeling heeft geleid tot belangrijke innovaties, die Geen proef met 140 km/uurons veel gemak hebben gebracht. Ook nu nog zijn er veel knelpunten waarvoor we graag een oplossing zouden vinden.

Gevolgen

Inmiddels ontdekken we dat al die verworvenheden ook schadelijke gevolgen hebben: de kolen voor de stoommachines leidden bijvoorbeeld tot veel fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht. Door de grote hoeveelheid producten die we maken worden grondstoffen schaars en raken wellicht een keer uitgeput. Afvalproducten schaden onze leefomgeving op mondiale schaal en inmiddels zelfs in de ruimte.

De mens streeft continu naar vernieuwing. Uitvinders bedenken nieuwe apparaten en toepassingen die  alle een verbetering van onze (vaak individuele) leefsituatie voor ogen hebben. Maar de laatste tijd komen er ook steeds meer mensen die zich afvragen of die nieuwe ontwikkelingen ook wenselijk zijn. De algemene reactie op die vraag is vaak dat we de vooruitgang niet kunnen of mogen stoppen. De vraag of een ontwikkeling wenselijk is wordt vaak ontweken. Uitgangspunt lijkt te zijn: wat technisch mogelijk is moeten we doen.

Wenselijk?

Ook wij kunnen ons de vraag stellen of een bepaalde nieuwe ontwikkeling wel wenselijk is. Welke wereld willen we graag voor onszelf, onze kinderen, onze kleinkinderen, …

Laten we een voorbeeld nemen aan Leonore Gewessler, milieuminister in Oostenrijk, die een proef met 140 km/u rijden stopt met als reden ‘Het is belangrijk dat we ophouden de verkeerde richting op te gaan.’

Verander het adagium ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan.’ in ‘Moet het wel als het kan?’. Laat hebzucht niet onze aarde verwoesten.

 

Bert Wolters, maart 2020

 

DUURzSAAMheidstip:

Wees kritisch op nieuwe ontwikkelingen. Stimuleer ontwikkelingen die bijdragen aan de wereld die u uzelf gunt.