People, Planet, Profit in perspectief

Een bekende benadering van duurzaamheid gaat uit van een optimaal resultaat voor People, Planet en Profit (PPP). Welke P is nu belangrijker? Als we naar de samenleving kijken lijkt het erop dat Profit ver bovenaan staat: het is een schrikbeeld als er geen economische groei wordt voorzien.

Huidige positie

Om die te bereiken mogen veel middelen worden gebruikt, ook als die ten koste gaan van mensen. We weten dat onze digitale gegevens een belangrijke geldbron zijn voor tal van bedrijven. Dat wij, als gebruikers, daarvan nadeel ondervinden is van ondergeschikt belang. De energietransitie lijkt vooral te moeten worden betaald door de inwoners van Nederland, terwijl de grote vervuilers buiten beeld leken te blijven. En de Planeet? Die is lange tijd volledig buiten beeld geweest. In schema:

People Planet Profit

People, Planet Profit in huidig perspectief

Kort geleden was in het nieuws dat de begroting van Nieuw Zeeland het welzijn van de inwoners als leidraad aanhoudt i.p.v. economische groei. Onafhankelijk van de uiteindelijke invulling is dit een zeer vernieuwende benadering en eigenlijk is het schrijnend dat het nieuws is als een land haar inwoners centraal stel.

Werkelijke positie

Als we nu kijken naar de werkelijke verhoudingen tussen de 3 P’s wordt het verband opeens heel anders. Zonder mensen bestaan er geen financiën, maar mensen kunnen in principe best overleven zonder financiën: de aarde biedt eten en drinken en materialen voor kleding en onderdak. De aarde kan prima overleven (wellicht zelfs beter) zonder mensen, maar mensen kunnen niet overleven zonder de aarde. Dit blijkt ook uit het scheppingsverhaal: eerst was er een aarde, die God inrichtte om leefbaar te worden voor de mens. Over geld wordt helemaal niet gesproken. Als we dus de werkelijke afhankelijkheid tussen People, Planet en Profit in schema zetten krijgen we een heel ander beeld:

People, Planet Profit

Relatie People, Planet, Profit in de werkelijkheid

Welke P staat voor ú centraal?