Ruimte in projecten!

Werken met projecten is vaak inspirerend en uitdagend: in een beperkte tijd concreet toewerken naar een specifiek eindresultaat. Een eindresultaat dat een verbetering moet opleveren van de bestaande situatie. Daarvoor moet u gestructureerd werken, waarbij de diverse partijen hun rol kennen en onderling effectief communiceren over de stand van zaken. Een aantal tips.

Lastig!

In de praktijk blijkt het vaak lastig om de betrokken partijen goed samen te laten werken. Dit kan leiden tot verstoringen van de planning, verloren uren door miscommunicatie of door het ontbreken van relevante informatie, waardoor het eindresultaat onbereikbaar wordt.

Projecten bieden vaak veel ruimte om verstoringen te voorkomen of op te lossen. Die ruimte wordt vaak niet optimaal benut. Veel tijd wordt nodeloos verspild en veel mogelijkheden blijven onbenut door gebrek aan flexibiliteit. Vaak wordt in de beginfase van een project al grotendeels bepaald hoeveel ruimte er binnen het project wordt gecreëerd. Giet in de ontwerpfase niet alles vast in beton, want ook tijdens het project veranderen omstandigheden en leidt flexibiliteit tot ruimte.

Maak en houd deelnemers betrokken.

Een project valt of staat bij de betrokkenheid van de deelnemers. Zij zullen beter hun best doen als ze het idee hebben dat hun bijdrage belangrijk is voor het project. Geef daarbij duidelijk aan wat de aanleiding is tót, en het doel ván het project, zodat deelnemers zelf hun handelen kunnen inrichten in de geest van het projectdoel.

Doe een voorstel.

Als u met iemand een afspraak wilt maken kom dan zelf met een voorstel. Daarmee geeft u aan op welke termijn u wilt afspreken. Vooral als de afspraak via e-mail wordt gemaakt scheelt dit tijd. Geef ook aan waarover u wilt spreken en wat u van het gesprek verwacht. Zo kan de ander zich voorbereiden en inspelen op uw wensen.

Houd tempo in het project.

Geef zo snel mogelijk … lees verder ruimte in projecten