Er wordt veel verwacht van de mogelijkheden van big data en Internet of Things. Terecht, want het slim combineren van neutrale, real time data kan veel onnodige handelingen voorkomen. In veel scenario’s lijken we er van uit te gaan dat deze groei ongelimiteerd kan doorgaan. Wat gebeurt er als dat niet het geval blijkt te zijn?

Big Data: een onoverzichtelijke kluwen van verbindingen. Bron: www.flickr.com

Big Data: een onoverzichtelijke kluwen van verbindingen.
Bron: www.flickr.com

Data-obesitas

We gaan slordig om met onze data en veel partijen gaan er van uit dat we ongelimiteerd data kunnen toevoegen. Zo zie je systemen waar de data voor de zekerheid naar verschillende servers wordt gekopieerd om sneller … lees verder Too big data