Er wordt veel verwacht van Big Data. Terecht, want het slim combineren van neutrale, real time data kan veel onnodige handelingen voorkomen. In veel scenario’s gaan we er van uit dat deze groei ongelimiteerd kan doorgaan. Wat gebeurt er als dat niet het geval blijkt te zijn? Lopen we tegen de grenzen aan van wat digitaal mogelijk is? Krijgen we te maken met too big data?

http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/big-data/