Vernieuwbouw

De bouw staat bekend als een traditionele sector, waar vernieuwing slecht voet aan de grond krijgt. Toch zijn er mooie innovaties te noemen.

Beperkingen

Er vindt momenteel een radicale omslag plaats binnen de bouwwereld.  Vroeger was vaak sprake van grootschalige nieuwbouwprojecten van tientallen woningen op braakliggend terrein, waar kopers graag bereid waren om te betalen. Tegenwoordig moet  steeds vaker worden gebouwd in reeds bebouwde omgeving (zogenoemde postzegellocaties), waar infrastructuur, eisen aan luchtkwaliteit en bestaande bebouwing beperkingen opleggen aan uitvoerders. Dat is een goede voedingsbodem voor vernieuwing.

Traditionele bouw

In de bouw worden per project partijen bij elkaar gezocht, vaak op basis van laagste prijs. Door het gebrek aan langdurige verbintenissen is er weinig behoefte om te investeren in grootschalige vernieuwing, die verder reikt dan het specifieke bouwproject.

Vindt het bouwproces zelf nog vaak op dezelfde manier plaats als jaren geleden, de toeleveranciers van materialen zitten niet stil. Er vinden veel innovaties plaats op het terrein van bouwmaterialen, bouwsystemen en bouwlogistiek.

Bouwmaterialen: bio-based

Er worden vooral bouwmaterialen ontwikkeld om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. 0-energiewoningen en zelfs energieleverende woningen zijn mogelijk. Materialen worden ook steeds duurzamer. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) maakt een milieutechnische levenscyclusanalyse van bouwmaterialen en kan het DUBOkeur® afgeven (http://www.dubokeur.nl). Ook is er veel aandacht voor … lees verder vernieuwbouw