Ook in de economische tegenslag wordt gekeken hoe kosten omlaag kunnen. In veel gevallen wordt er gekeken of het werk met minder mensen gedaan kan worden. Veel kosten kunnen worden teruggedrongen door verspilling te voorkomen. Verspilling is overbodig. LEAN management houdt zich bezig met het tegengaan van verspilling.  Een korte introductie over LEAN en verspilling.

Perfect proces

Verspilling wordt gezien als een activiteit die geen waarde toevoegt aan het product[1]. Om te kunnen ontdekken waar die verspilling plaatsvindt is het handig om u een ‘perfect proces’ voor te stellen, bijvoorbeeld zoals hieronder verwoord:

  • U maakt alleen een product of dienst nadat een klant er om vraagt
  • U reageert direct op de behoefte van uw klant
  • U maakt geen fouten
  • U hebt geen voorraad
  • U levert rechtstreeks aan uw klant

Op deze manier krijgt u een globaal beeld van mogelijke besparingsgebieden.

7 verspillingen

LEAN management gaat uit van 7 verspillingen:

Overproductie

Overproductie wordt beschouwd als de ergste vorm van verspilling en treedt op wanneer processen doorgaan terwijl ze zouden moeten stoppen. Dit leidt tot te veel producten en producten waar geen klant om heeft gevraagd.

[1] Een product kan ook een dienst zijn.

 

Lees verder verspilling is overbodig