Winstmaximalisatie geldt voor People, Planet en Profit samen.

Een bekende benadering van duurzaamheid gaat uit van een optimaal resultaat voor People, Planet en Profit. Een goede manier om na te denken over ons eigen verdienmodel, omdat dat een grotere verantwoordelijkheid vraagt van mensen die meer verdienen. Hoe besteden zij die hogere ‘profit’? Als ze dat besteden aan een grotere auto daalt hun ‘winst’ op het gebied van Planet.

We zien het ook  in het bedrijfsleven.

De winst van Shell was in 2017 € 12,7 miljard, een verdubbeling t.o.v. 2016, maar toch waren de aandeelhouders ontevreden. Ze hadden meer verwacht. Het aandeel Shell werd dus minder waard. Op het gebied van Profit doet Shell het toch wel goed. Daarnaast kunnen we kijken naar Shells aandeel in schade aan People en Planet. Kijken we naar de schade in Groningen (Shell is 50% aandeelhouder van de NAM. Sinds juni 2017 staat zij niet langer garant voor de schade) en de schade aan mens en milieu in Nigeria, waar olieleidingen al tientallen jaren lekken en de omgeving verwoesten. We kunnen dan stellen dat Shell zwaar verlies leidt op deze punten.

Als we nu gaan streven naar winstmaximalisatie voor alle 3 P’s dan wordt het interessanter om aandacht te besteden aan People en Planet. Laten we eens kijken hoe onze eigen totaalwinst eruit ziet.