Van den Noort scoort

Op 10 april werd in Spakenburg onder grote belangstelling de langste zelfsluitende waterkering ter wereld (300 meter lang) ‘officieel geopend’. Deze wand is in 1995 uitgevonden door NOVU-lid Johann van den Noort.

                   Hoogwater 1995

werking van de zelfsluitende waterkering.

In 1995 stroomde het water bijna over de dijken van de Betuwe. Op 31 januari werden de bewoners van de Ooijpolder, de Bommelerwaard, het land van Maas en Waal en een groot deel van de Betuwe geëvacueerd. Met man en macht werden zandzakken gevuld om het stijgende water tegen te houden. Johann van den Noort vond het vreemd dat wij, met al onze moderne technologie, onze toevlucht nog steeds zochten bij zandzakken. Hij kreeg een idee, maakte een paar schetsjes en een kwartier later stond de zelfsluitende waterkering op papier. Johann ontdekte tot zijn verbazing dat zijn idee nog niet geoctrooieerd was. Hij vroeg zelf het octrooi aan en begon zijn idee in een zwembad te testen. Na twee jaar testen was de Self Closing Flood Barrier markt klaar.

                   Koudwatervrees

De eerste waterkeringen werden in Nederland verkocht aan een particulier bedrijf maar de Nederlandse overheden hadden koudwatervrees en het lukte niet om de vinding in Nederland verkocht te krijgen. Gelukkig toonde het buitenland wel interesse en inmiddels worden de keringen wereldwijd op veel plaatsen effectief gebruikt. Het systeem is eenvoudig en onderhoudsvrij. Nadat in België langs de Schelde een aantal systemen waren geïnstalleerd werden ook in Nederland keringen verkocht: langs de rivier de Dommel in Eindhoven en in Spakenburg.

                   Licentiehouder

In 2010 wilde Johann stoppen en hij vond een Engelse licentiehouder, die de wereldwijde verkoop voor zijn rekening zou nemen. De eerste 2 jaren ging dat prima, maar toen stopte de licentiehouder met het betalen van royalties. Binnenkort volgt de 6e rechtszaak tegen de licentiehouder. De eerste 5 rechtszaken heeft Johann gewonnen. Deze licentiehouder zocht uitvindingen op en misbruikte die. Een andere truc die hij toepaste was het plaatsen van een grote order van een product en deze order vlak voor de levering te annuleren. De uitvinder/producent gaat dan failliet en de veroorzaker kan zelf voor een laag bedrag de uitvinding op de markt brengen.

Momenteel worden de “Self Closing Flood Barriers” verkocht via het bedrijf van Johanns zoon en een 25-tal dealers in verschillende landen wereldwijd.

                   Creativiteit

Johann maakt ook al jaren lees verder NOVU Vindingrijk 02-2017 

Dit artikel is geschreven voor NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) en verschenen in Vindingrijk 2, zomer 2017.