Verkoopgerichte presentatie

 

U wilt uw product verkopen en moet daarvoor de aandacht van uw afnemer trekken. Hoe doet u dat? Hoe presenteert u uw product zodanig dat uw afnemer voor úw product kiest?

 

Succes verzekerd

Hoe valt u op in het tumult van indrukken en impulsen, waarmee de klant van tegenwoordig wordt overspoeld? Hoewel het aanbod van presentaties enorm is toegenomen is de basis eigenlijk gelijk gebleven: er is een zender (u) die een boodschap (de voordelen van uw product) zendt naar een ontvanger (uw potentiële klant). Er is veel theorie over waar een succesvolle presentatie aan moet voldoen, maar ook als u de theorie toepast is dat geen garantie voor succes.

 

Doelgroep

De manier van presenteren hangt af van de doelgroep: Een particulier beslist anders dan een zakelijke klant. Een financier kijkt anders naar uw product dan een licentienemer. Pas uw presentatie aan aan de doelgroep. Wat maakt uw product uniek? Laat zien welk probleem het oplost. Soms is een plaatje voldoende; soms een (werkend schaal)model.

 

Mondelinge presentatie

Bij mondelinge presentatie komt uw product op de laatste plaats: u verkoopt in eerste instantie uzelf, daarna uw bedrijf en pas in de laatste plaats uw product. Daarom dient u in ieder geval te letten op twee basisregels:

  1. De eerste indruk bepaalt veel, dus straal succes uit, maar blijf uzelf.
  2. Bereid u goed voor! Bedenk wat u van uw toehoorder(s) wilt en stem daarop uw presentatie af: wat is voor uw toehoorder(s) belangrijke informatie? (de omvang van de potentiële markt? de mate van bescherming van uw product?). Een aantal vragen kunt u verwachten, dus bereid uw antwoord hierop voor. Een goede voorbereiding leidt tot meer zelfvertrouwen en dat hebt u nodig voor de voorgaande basisregel.

Voorbeelden van presentaties zijn er legio: op internet, televisie, social media, (innovatie)prijsuitreikingen en beurzen. U kunt hier veel van leren, omdat u ziet hoe anderen hun product presenteren. U ziet de ‘fouten’ van anderen, zodat u die zelf kunt vermijden.

 

Visuele presentatie

Anders dan bij mondelinge presentatie is bij visuele presentatie (zoals een folder of website) geen interactie met uw klant mogelijk. De presentatie dient daarom de relevante gegevens te bevatten voor het nemen van een beslissing. Een aantrekkelijke en informatieve afbeelding van uw product is daarbij van groot belang (één plaatje zegt meer dan 1000 woorden.) Hoe presenteert u uw product? Is een afbeelding van het product in een neutrale omgeving voldoende duidelijk of wilt u juist het product in de toepassingsomgeving laten zien? Op welk aspect onderscheidt uw product zich van de concurrerende producten?

 

Social media

Social media worden overspoeld met visuele boodschappen, vaak gemaakt door en gericht op jongeren. Past dit bij u? Heeft uw bedrijf een eigen identiteit op social media? Is dit consistent met de uitstraling die u wilt hebben? Op social media kunt u uw expertise tonen en hopen dat dit leidt tot klanten. Het is echter een omslachtige manier, waarop u het geluk moet hebben op het juiste moment de juiste persoon aan te spreken. Wilt u effect van social media dan kan u dit veel tijd kosten en moet het passen binnen uw marketingstrategie.

 

Beurzen

U kunt deelnemen aan een vakbeurs, waar de bezoekers geïnteresseerd zijn in het onderwerp van de beurs en verwachten nieuwe dingen te zien. Bedenk wel vooraf wat u wilt bereiken. Stel vooraf een duidelijk, meetbaar doel. Hoe preciezer het doel, hoe beter te bepalen of u uw doel hebt bereikt. U kunt de manier waarop u aanwezig bent aanpassen aan dat doel. Hoe ziet uw stand eruit? Wie staan er in de stand? Wilt u een product werkend presenteren, verzeker u er dan vooraf van dat het product ook echt werkt en er goed uitziet. Laat het product zijn eigen uniekheid demonstreren. Zorg ook voor voldoende materiaal dat een bezoeker kan meenemen (U kunt beter een doos folders ongebruikt mee terugnemen dan dat u na een paar uur door uw materiaal heen bent.) De organisator van de beurs kan u meer vertellen over het verwachte aantal bezoekers.

 

Reclamebureau kiezen

Denkt u aan het inschakelen van een reclamebureau? Hoe lang denkt u samen te werken? Is dit voor langere tijd, dan loont het de moeite om een zorgvuldige selectie te maken. Op de website van het bureau krijgt u al veel informatie. Let daarbij op de volgende aspecten:

  • Creativiteit: kan het bureau een formule bedenken die zich onderscheidt? (Hoe presenteert het zichzelf? Vraag naar hun portfolio (vaak ook op hun website te vinden)
  • Branchekennis: inzicht in uw branche bevordert een effectieve communicatie.
  • Kwaliteit: Welke kwaliteit levert het bureau? (Het gaat hierbij zowel om de kwaliteit van de organisatie als om de kwaliteit van het eindproduct.)
  • Conflicting Agents: Werkt het bureau ook voor uw concurrenten? Hoe gaan ze dan om met uw bedrijfsgevoelige informatie?
  • Gevoel: Vergeet vooral niet dat u zich prettig moet voelen bij het contact. De manier waarop men u benadert moet bij u passen.

Maak met een reclamebureau afspraken over auteursrecht: wie wordt eigenaar van de (onderdelen van de) presentatie? (Mag u afbeeldingen ook zelf gebruiken?)

 

Samengevat

Een succesvolle presentatie vereist een goede voorbereiding. Kijk hoe anderen hun product presenteren en haal hier elementen uit die u aanspreken.