Een goed idee kan vaak door anderen worden verbeterd.

Vernieuwing is van alle tijden en zal er altijd blijven. Er zullen altijd mensen zijn die vinden dat een bestaande situatie of machine beter kan. Vernieuwing is bij uitstek het terrein van de uitvinder. Innovatie (=vernieuwing) is een speerpunt van de Nederlandse regering, maar wordt ook vaak tegengewerkt.

Nederland vernieuwend?

Nederland staat op nummer 15 in de Bloomberg Innovation Index 2017[1]: een index van innovatieve landen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar dichtheid high-tech-bedrijven, aantal onderzoekers (in spé) op technisch vlak, ontwikkelingsactiviteiten en octrooiactiviteit. In de Global Innovation Index stonden we in 2015 op de 4e plaats. Deze Index baseert zich op 79 criteria en wordt samengesteld door de Amerikaanse Cornell-universiteit, managementopleider INSEAD en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) van de VN[2]. Er zijn dus meerdere ranglijsten die zich baseren op verschillende criteria.

Taal

Taal is bij uitstek een terrein dat continu vernieuwt: nieuwe situaties en producten krijgen een naam (er komt een nieuw woord bij), spreektaal wordt schrijftaal, buitenlandse invloeden worden zichtbaar (kijk maar naar de enorme toename van Engelse woorden (Sale, kids, cashback, enz.)). Daarmee laat taal goed zien hoe vernieuwing tot stand komt: hoe meer externe impulsen, hoe meer vernieuwing. U weet zelf ook dat een vernieuwend idee vaak volgt op een omgevingsimpuls: u hoort iets of ziet iets en denkt dan: ‘Hé, kan dat niet…?

Kentering?

Vanuit dat perspectief is het geen goed teken dat de roep om protectionisme en terugkeer naar oude systemen steeds groter wordt. Recent zagen we in Frankrijk hoe een partij die voorstander is van het sluiten van de grenzen veel aanhang verwierf. Kijk ook naar Amerika waar president Trump, tegen de wereldwijde tendens van vernieuwingen op het gebied van duurzame energie in, teruggrijpt naar de oude, vertrouwde, maar o zo schadelijke, olie. In Turkije zijn veel websites (waaronder recent zelfs Wikipedia) geblokkeerd door de regering. Deze ontwikkelingen leiden tot een afname van externe impulsen, en daarmee tot een afname van aanzetten tot vernieuwing.

Tegenstand

Een vernieuwing is alleen succesvol als het een verbetering is. Dat is een goede ontwikkeling, maar is ook een bedreiging voor gevestigde partijen die profiteren van de oude situatie. Zij zullen zich inspannen om uw vernieuwing tegen te werken. Er zijn veel verhalen van grote bedrijven die belangrijke innovaties tegenwerken door bijv. een octrooi (goedkoop) te kopen en er vervolgens niets mee te doen. Grote partijen hebben vaak een sterke lobby om de eigen belangen te verdedigen. Houdt er dus rekening mee dat uw enthousiasme over uw vernieuwing niet door iedereen wordt gedeeld en dat u op verschillende manieren tegengewerkt kunt worden.

Organisatievernieuwing

Binnen organisaties lees verder NOVU Vindingrijk zomer 2017 Bert Wolters

Dit artikel is geschreven voor de NOVU en verschenen in Vindingrijk 2, zomer 2017.

[1] Bron: innovatie-site.nl, 23 januari 2017. Hier is ook de lijst te zien.

[2] Bron: Nu.nl, 18 juni 2016