Bewust maar voorkom ecorexia

Sinds februari 2015 schrijf ik korte stukjes over ons eigen gedrag in kerkbladen. Ik ben ervan overtuigd dat wij zelf de basis voor een duurzame toekomst in handen hebben en dat inzicht in onze eigen bijdrage aan een duurzame wereld het begin is van het aanpassen van ons eigen gedrag. Daarbij realiseer ik me dat die bijdrage in relatie tot de wereldwijde problematiek erg bescheiden is. Het is echter wel de bijdrage die we zèlf kunnen leveren en die wellicht wordt nagevolgd door anderen, waardoor de impact groter wordt.

bron: www.vdstoel.nl

Nu blijken er ook mensen te zijn die lijden aan ecorexia: ze zijn zó bewust bezig met milieubewust leven, dat het een obsessie wordt: ze doen het nooit goed genoeg, kunnen niet slapen als ze een stukje afval niet juist hebben gescheiden, enz.

De ecologische voetafdruk is een soort meetinstrument waarmee het ruimtebeslag van een mens op de aarde bepaald kan worden aan de hand van iemands leefstijl. Wereldwijd is er, op basis van een eerlijke verdeling,  1,8 ha per persoon beschikbaar. In Nederland gebruiken we 6,2 ha! We gebruiken dus in 4 maanden wat de aarde in een heel jaar opbrengt! Vanuit dat besef wordt ecorexia iets begrijpelijker.

Excessen zoals onze overconsumptie moeten we tegengaan, maar het is wel jammer als je niet geniet van het feit dat je in vrede leeft, een dak boven je hoofd hebt en genoeg te eten en te drinken. Als je dat allemaal hebt en nog niet kunt genieten … Wat heb je dan nog meer nodig?

Verschillende websites (bijv. www.voetafdruknederland.nl) bieden een mogelijkheid onze eigen ecologische voetafdruk te berekenen. Als we ervoor zorgen dat onze eigen ecologische voetafdruk  dicht bij het wereldwijd gemiddelde ligt hoeven we geen ecorexia te hebben.

DUURzSAAMheidstip

Meet uw eigen ecologische voetafdruk op www.voetafdruknederland.nl en probeer die te verkleinen.